ШаповаловГ. І. “Автобіографічні документи як наратив епохи: [Рец.]: Ляшко С.М. Автобіографічні джерела Постійної комісії для складання біографічного словника діячів України (1918–1933) Всеукраїнської академії наук / підготовка до видання документів, упорядкування, текстологія, наукові розділи, коментар, додатки С. М. Ляшко/ НАН України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; редкол. В. І. Попик (голова) [та ін.]: Монографія. – К.: [б. в.], 2018. – 532 с.”. Zaporizhzhia Historical Review 1, no. 53 (December 29, 2019): 303-304. Accessed July 9, 2020. https://istznu.org/index.php/journal/article/view/146.