Turchenko , F. G. “Mykola Mikhnovsky VS Mykhaylo Hrushevsky and Volodymyr Vynnychenko (age of the Central Rada: March 1917 – January 1918)”. Zaporizhzhia Historical Review, Vol. 1, no. 36, Nov. 2021, pp. 109-21, https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2250.