[1]
Ю. С. Митрофаненко, “[Рец.]: Турченко Ф.Г. Україна - повернення історії: генеза сучасного підручника / Ф.Г. Турченко. - Київ : Генеза, 2016. - 104 с.”, ZHR, vol. 1, no. 46, pp. 399-400, Jul. 2020.