[1]
Т. І. Молдавська, “Виконавчо-управлінські структури обласних рад УРСР у другій половині ХХ ст.: тенденції змін (на прикладі Запорізької області).”, ZHR, vol. 1, no. 24, pp. 205-211, Aug. 2021.