[1]
М. М. Бессонова, “УЧАСТЬ США У ВИРІШЕННІ ìНІМЕЦЬКОГО ПИТАННЯî НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ (кінець 1989 ñ початок 1990 рр.) ”, ZHR, vol. 1, no. 20, pp. 358-362, Jul. 2021.