MILYUTIN , S. Y. An icon as Christian phenomenon of epistemology and Byzantine aesthetics in preicinoclastic period . Zaporizhzhia Historical Review, v. 1, n. 47, p. 277-285, 9 Jul. 2020.