YAKOVENKO , H. Family tutor n Mykolayiv city. Zaporizhzhia Historical Review, v. 1, n. 48, p. 61-64, 19 Dec. 2017.