CHOP, V. THE MAKHNO MOVEMENT IN UKRAINIAN ETHNIC HISTORY. Zaporizhzhia Historical Review, v. 6, n. 58, p. 119-126, 21 Nov. 2022.