GAVRYLYSNYNA , N. A. General Obozny Kochubey Semen Vasilyovich (1725–1779). Zaporizhzhia Historical Review, v. 1, n. 36, p. 50-54, 23 Nov. 2021.