KOVALCHUK, V. M.; YAREMCHUK, A. V. The «Polish» destruction battalions during sovietization of Galicia (spring of 1944 - the head of 1945). Zaporizhzhia Historical Review, v. 2, n. 52, p. 46-54, 29 Dec. 2019.