STELNYKOVYCH , S. V. Sanitary-epidemiological status in Zhytomyr general district. Zaporizhzhia Historical Review, v. 1, n. 40, p. 151-154, 1 Apr. 2021.