IVANITSKAYA , S. G.; YEFREMOV, S. The publication Sergey Yefremov «Against the Stream. Memory of V. P. Obninskiy» as a document of the historical epochs. Zaporizhzhia Historical Review, v. 1, n. 41, p. 207-217, 1 Apr. 2021.