KONSTANTINOVA , V. M.; LYMAN , I. I. Albums of SongsĀ» of Ostarbeiters. Zaporizhzhia Historical Review, v. 1, n. 41, p. 188-196, 1 Apr. 2021.