SKAKALSKA , I. B. Public potential of the Ukrainian intelligency of the Western Volynia (1921-1939). Zaporizhzhia Historical Review, v. 1, n. 42, p. 77-81, 22 Feb. 2021.