(1)
Удод, О. А. ОСОБЛИВОСТІ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ РОБІТ К. Г. ГУСЛИСТОГО З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ XIV — XVIII СТ. ZHR 2020, 1, 128-136.