(1)
Yakovenko , H. Family Tutor N Mykolayiv City. ZHR 2017, 1, 61-64.