(1)
Sarychev , V. Zaporizhzhia Chaika and Issue of Classification. ZHR 2017, 1, 123-127.