(1)
Демченко, Т. П.; Іваницька, С. Г. “ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР” НЕПЕРЕСІЧНОГО ПОЛІТИЧНОГО ФЕНОМЕНА: [Рец.]: Коник О. О. Депутати Державної Думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 рр.) / Наук. ред. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 454 с. . ZHR 2021, 1, 307-312.