(1)
Яремчук, В. Д. До проблеми консолідації національних політичних сил Східної та Західної України на завершальному етапі Першої Світової Війни. ZHR 2021, 1, 103-107.