(1)
Кривошея, В. В. КОЗАЦЬКА СТАРШИНА В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ СЕРЕДИНИ ХVII – КІНЦЯ ХVIII СТ. . ZHR 2021, 1, 72-79.