(1)
Бессонова, М. М. УЧАСТЬ США У ВИРІШЕННІ ìНІМЕЦЬКОГО ПИТАННЯî НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ (кінець 1989 ñ початок 1990 рр.) . ZHR 2021, 1, 358-362.