(1)
Гуржій, О. І. [Рец.]: Синявська Л. І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни. – К. : ПП Лисенко М. М., 2014. – 476 с. ZHR 2021, 1, 343-344.