[1]
Chop, V. 2022. THE MAKHNO MOVEMENT IN UKRAINIAN ETHNIC HISTORY. Zaporizhzhia Historical Review. 6, 58 (Nov. 2022), 119-126.