[1]
Dorozhynska , M.Y. 2021. Chronicle of activity of narodovtsi societies in Halychyna on pages of periodicall “Bat’kivshchyna” (1879-1896). Zaporizhzhia Historical Review. 1, 36 (Nov. 2021), 312-315.