[1]
Danylchuk , V.R. 2021. Ostarbeiters from Rivne: source base of research. Zaporizhzhia Historical Review. 1, 37 (Nov. 2021), 265-270.