[1]
Кривошея, В.В. 2021. КОЗАЦЬКА СТАРШИНА В УКРАЇНСЬКОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ СЕРЕДИНИ ХVII – КІНЦЯ ХVIII СТ . Zaporizhzhia Historical Review. 1, 23 (Jul. 2021), 72-79.