[1]
Ivanitskaya , S.G. and Yefremov, S. 2021. The publication Sergey Yefremov «Against the Stream. Memory of V. P. Obninskiy» as a document of the historical epochs. Zaporizhzhia Historical Review. 1, 41 (Apr. 2021), 207-217.