Formation of Czechoslovakia and German Issue (1918-1919)

  • I. O. Desyatnychuk
Keywords: Czech-German relations, German Czechia, Masaryk, nationalism, Czech Republic, self-determination

Abstract

The article deals with aggravating of Czech-German relations which is connected with decay of AustroHungarian Empire and nascence of Czech Republic in 1918. The opinions of Czech and German representatives about borders of Germany and status of Czech-German border and solving this problem in foreign policy context as well as with the help of internal political means are found out. Formation of autonomous provinces and their future and also position of Czech politicians in the issue of coexistence of two nations in the one state are analyzed.

References

1. Pernes J. Čecko-německé souņití ve společném státě v 19 a 20 století / J.Pernes // Konec souņití Čechů a Němců v Československu: sbornik k 60. výročí ukončení II světové valky / Hynek Fajmon, Kateřina Houńková (eds.). – Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. – S.23-31.
2. Brügel J.W. Čeńi a Němci 1918-1938 / J.W. Brügel. – Praha: Academia, 2006. – 846 s.
3. Křen J. Konfliktní společenství. Čeńi a Němci 1780-1918 / Jan Křen. – Praha: Academia, 1990. – 508 s.
4. Makrlík V. Čeńi a Němci. Studie proveditelnosti společných dějin a budoucnosti / Vaclav Makrlík. – Praha: Ideal, 2009. – 404 s.
5. Valenta J. Rozchod Němců s Čechy v českých zemích v roce 1918 / J.Valenta // Čeńi a Němci: historická tabu. – Praha: Nadace Bernarda Bolzana, Ackermann-Gemeinde, 1995. – S. 54-61.
6. Seibt F. Německo a Čeńi. Dějiny jednoho sousedství uprostřed Evropy / Ferdinand Seibt. – Praha: Academia, 1996. – 464 s.
7. Seibt F. Otázky mezi Němci a Čechy / Ferdinand Seibt // Čeńi a Němci: historická tabu. – Praha: Nadace Bernarda Bolzana, Ackermann-Gemeinde, 1995. – S. 25-29.
8. Lemberg H. Porozumění: Čeńi – Němci – východní Evropa 1848-1948 / Hans Lemberg. – Praha: Lidové noviny, 1999. – 352 s.
9. Salomon D. Od rozpadu podunajské monarchie do konce Druhé světové války (1918-1945) / Salomon Diter // Tisíc let českoněmeckých vztahů. - Praha: Panevropa, 1995. – S. 183-231.
10. Nováková K. Provincie Deutschböhmen a vznik Československé republiky / K.Nováková // Čeńi a Němci: historická tabu. – Praha: Nadace Bernarda Bolzana, Ackermann-Gemeinde, 1995. – S. 202 -204.
11. Klimek A. Názory T.G.Masaryka a E.Beneńe na němce v době vzniku Československa / A.Klimek // Čeńi a Němci: historická tabu. – Praha: Nadace Bernarda Bolzana, Ackermann-Gemeinde, 1995. – S. 72-77.
12. Glassl H. Pokus multinárodnostního řeńení. Bylo Československo vzornou demokracií? / H.Glassl // Čeńi a Němci: historická tabu. – Praha: Nadace Bernarda Bolzana, Ackermann-Gemeinde, 1995. – S. 127-132.
Published
2020-12-27
How to Cite
Desyatnychuk , I. O. (2020). Formation of Czechoslovakia and German Issue (1918-1919). Zaporizhzhia Historical Review, 2(44), 71-75. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/999