Ukrainian-German musical contacts at a present stage

  • O. V. Melnychuk
Keywords: common projects, international musical festivals, international relations, musical art, Germany, Ukraine

Abstract

The article deals with cooperation of Ukraine and Germany in the sphere of musical art beginning from the 90th of the XX century till start of the XXI century. On the basis of investigated sources we have analyzed the state of the cooperation, main directions and the outcome in this sphere. The author came to the conclusion that Ukrainian – German musical contacts have an old history and are developing thanks to various cultural measures, namely international festivals. The component elements of this cooperation have become tour activities, creation of common international projects, investigation of the history of Ukrainian – German musical contacts and soon.

References

1. Кривець Н. З історії українсько-німецьких музичних зв‘язків у ХІХ ст. / Н. Кривець // Міжнародні зв‘язки України. – 2014. – Вип. 23. – С. 67–83.
2. Карась Г. Розвиток українсько-німецьких музичних зв‘язків у контексті мінливих тенденцій ХХ ст. / Г. Карась // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2011. – Вип. ХХVІІ. – С. 86–95.
3. Яцишин М. М. Українсько-німецькі культурні зв‘язки кінця 80–х – у 90–i рр. XX ст. / М. М. Яцишин. – Луцьк : Вежа, 1999. – 204 с.
4. Швед М. Б. Тенденції розвитку міжнародних фестивалів сучасної музики в Україні на новому етапі (1990–2005 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мистецтвознавства : 17.00.01 / М. Б. Швед. – Львів, 2005. – 15 с.
5. Прес–реліз фестивалю ―Київ Музик Фест–2010‖ / Прес–центр ―Київ Музик Фесту‖ [Електронний ресурс] – 5 c. – Режим доступу : www.composersukraine.org/index.php?id=2492
6. Голинська О. Яскраві барви ―Київ Музик Фесту‖ / О. Голинська // Культура і життя. – 2011. – ғ 37. – С. 6.
7. Невінчана Т. С. Українська музика в дорозі : з бесід та спостережень очевидця / Т. С. Невінчана // Часопис Національної музичної академії України. – 2012. – ғ 4. – С. 19–34.
8. Календар культурних та туристичних подій в регіонах України на 2014 р. [Електронний ресурс] // Офіційний туристичний сайт Одеської області. – 19 с. – Режим доступу : http://www.tourism.gov.ua/files/PLAN_zahodiv/KALENDA_turpod__2014.pdf
9. Львів – столиця фестивалів. 2010 / Управління культури і туризму Львівської міської ради. – 2010. – 52 с.
10. Географічний ―Діапазон‖ // Львівська Пошта. – 2008. – 19 червня. – ғ 25 (676). – С. 13.
11. Козирєва Т. У Львові відбудеться оперний фестиваль імені С. Крушельницької / Т. Козирєва // День. – 2015. – 1 листопада. – C. 4.
12. ―Тиждень німецької культури у Львові – 2010‖: Програма [Електронний ресурс]. – 4 с. – Режим доступу : http://idem.org.ua/projects/idea/mezzodrom/tyzhden-nimetskoji-kultury.html
13. 20–27 вересня триватиме ―Lviv Hindemith Fest‖ [Електронний ресурс] // Щоденний Львів. – 2015. – 20 вересня. – 6 c. – Режим доступу : www.dailylviv.com/news/20-27-veresnya-tryvatyme-lviv-hindemith-fest
14. Агрест–Короткова С. Про музичну солідарність / С. Агрест–Короткова, Л. Олійник // День. – 2014. – 11 листопада. – ғ 211. – C. 4.
15. Дні німецької культури в Україні. 7 жовтня – 19 грудня 2003 р. – Б. м., 2003. – 40 c.
16. Булгакова В. Фатерлянду – 200 лет / В. Булгакова // Пасаж. – 2003. – Декабрь. – С. 104–105.
17. Програма ―Дні Франції, Німеччини та Швейцарії – 30 березня – 2 квітня 2015 р.‖ [Електронний ресурс] // Офіційна Інтернет-сторінка Генерального консульства Німеччини в Донецьку. – 2015. – 16 с. – Режим доступу : www.donezk.diplo.de/contentblob/4491570/Daten/5292442/ Musikfestival_Dnipropetrowsk.pdf
18. Програма ―Дні німецької музики сезону 2015–2016‖. – 16 с. [Електронний ресурс] // Офіційна Інтернет–сторінка Генерального консульства Німеччини в Донецьку. – 2015. – 16 с. – Режим доступу : www.donezk.diplo.de/contentblob/5292442/Musikfestival_Dnipropetrowsk.pdf
19. Галузевий державний архів Міністерства закордонних справ України (далі – ГДА МЗСУ). – індекс 040. Огляд преси та інші інформаційні матеріали (17 червня – 23 вересня 1997 р.), т. 3, 149 арк.
20. ГДА МЗСУ. – індекс 040. Огляд преси та інші інформаційні матеріали (9 квітня – 6 червня 1997 р.), т. 2, 121 арк.
21. ГДА МЗСУ. – індекс 800. Питання культурних зв‘язків з закордоном (12 січня – 27 липня 2000 р.), т. 1, 138 арк.
22. ГДА МЗСУ. – індекс 800. Питання культурних зв‘язків з закордоном (28 липня – 27 грудня 2000 р.), т. 2, 147 арк.
23. ГДА МЗСУ. – індекс 800. Питання культурних зв‘язків з закордоном (15 січня – 12 грудня 2001 р.), 156 арк.
24. ГДА МЗСУ. – індекс 177. Аналітично-інформаційна робота (10 квітня – 31 травня 2002 р.), т. 2, 131 арк.
25. ГДА МЗСУ. – індекс 177. Аналітично-інформаційна робота (3 червня – 6 вересня 2002 р.), т. 3, 138 арк.
26. Концертний хор міста Дармштадта на гастролях в Україні // Deutschland. – 2002. – ғ 5. – С. 35.
27. ГДА МЗСУ. – індекс 800. Питання культурних зв‘язків з закордоном (5 січня – 9 вересня 2004 р.), т. 1, 306 арк.
28. ГДА МЗСУ. – індекс 800. Питання культурних зв‘язків з закордоном (2 вересня – 24 грудня 2004 р.), т. 2, 144 арк.
29. Кльонсфер А. Шлях до себе / А. Кльонсфер // Deutschland. – 2001. – ғ 1. – С. 34–35.
30. Шаїнський Ю. Київська опера в Німеччині: глядачі вітали артистів стоячи / Ю. Шаїнський // Deutschland. – 1997. – ғ 3. – С. 37.
31. Музичні посланники з України // Deutschland. – 2000. – ғ 5. – С. 38.
32. Шваб А. Международный музыковедческий симпозиум : ―Украинско–немецкие музыкальные связи в прошлом и настоящем‖ / А. Шваб // Научно–информационный бюллетень. – 1997. – ғ 2(10). – С. 8–9.
Published
2021-02-22
How to Cite
Melnychuk , O. V. (2021). Ukrainian-German musical contacts at a present stage. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 281-285. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/983