Stephan Kuropas: biographic materials

  • N. V. Matviychuk
Keywords: Organization for the Rebirth of Ukraine, United Ukrainian American Relief Committee, Ukrainian Congress Committee of America, Ukrainian National Association, Stephan Kuropas

Abstract

The article deals with the biography of Stephan Kuropas, the UGA military, representative of the Ukrainian community in the USA. The author of the article outlines the basic stages of life, analyzes Kuropas‟ political, social and cultural work in the USA. The article highlights his activity in the Ukrainian National Association, Ukrainian Congress Committee of America, United Ukrainian American Relief Committee, Organization for the Rebirth of Ukraine and others Ukrainian public and political organizations of America.

References

1. Куропась М. Українсько-американська твердиня: перші сто років історії Українського Народного Союзу / М. Куропась. – Острог; Чикаго: Вид-во: Острозька Академія, 2004.
2. Kuropas M. /―Taras Bulba‖ is 100! / M. Kuropas // The Ukrainian Weekly. – 2000. – N. 38.
3. Кuropas М. Lesia and I. A Progress Report and a Ukrainian-American Love Story / М. Kuropas. – Bloomington, Xlibris, 2014.
4. Кедрин І. Степан Куропась / І. Кедрин // Свобода. – 1985. – 1 жовтня.
5. Стерчо П. Степан Куропась – з ласки Божої діяч / П. Стерчо // Свобода. – 1985. – 9 жовтня.
6. Нагірняк В. Степан Куропась. 85 літ його повноцінного життя / В. Нагірняк // Самостійна Україна. – 1985. – Ч. 3(416).
7. Початок нової доби // Українська заморська твердиня: Ювілейний альманах в 75 річчя УНС на 1969 рік. – Джерсі Сіті; Нью Йорк: Свобода, 1969.
8. У Чикаго вшанують родину С. Куропася // Свобода. – 1980. – 5 серпня.
9. Куропась С. Спогади з України й 60 років в Америці / С. Куропась. – Нью Йорк; Париж; Чикаго. – 1988.
10. Голіят Р. С. Куропась про минуле і сучасне / Р. Голіят // Свобода. – 1988. – 16 грудня.
11. Гороховський А. С. Куропасеві сповнилося 100 років / А. Гороховський // Свобода. – 2000. – 13 жовтня.
12. Тинченко Я. Офіцерський корпус Армії Української Народної Республіки (1917-1921). Книга ІІ: Наукове видання / Я. Тинченко. – К.: Темпора, 2011.
13. Гумницька Н. Культурно-мистецький феномен української діаспори міжвоєнного періоду: європейський вимір [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://miok.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=89:2010-03-11-12-12-54&catid=27:2010-03-12-08-53-22&Itemid=48.
14. http://www.encyclopedia.chicagohistory.org/pages/256.html 01.05.2015.
15. Куропась С. З історії Стрілецьких Гуртків в Америці / С. Куропась // Вісті Комбатанта. – 1962. – Ч.1(5).
16. Куропась С., Побуцький І. ―День Стрільця‖ / С. Куропась, І. Побуцький // Свобода. – 1929. – 17 травня.
17. Подола І. \ Збірка на УВО /І. Подола// Свобода. – 1930. – 21 липня.
18. Енциклопедія української діаспори / [Гол. Ред. В. Маркусь]. – Чікаго; Нью Йорк, 2009. – Т.1: США. – Кн.1 (А-К).
19. Українська заморська твердиня: ювілейний альманах в 75-річчя УНС на 1969 рік. – Джерсі Сіті; Нью Йорк: Свобода, 1969.
20. Куропась С. Для добра громади / С. Куропась // Українська заморська твердиня: ювілейний альманах в 75-річчя УНС на 1969 рік. – Джерсі Сіті; Нью Йорк: Свобода, 1969.
21. Куропась С. Як я став кореспондентом ―Свободи‖ / С. Куропась // Альманах УНС на рік 1983. – Джерсі Сіті; Нью Йорк: Свобода, 1983.
22. Куропась С. Світова Виставка 1933 року в Чикаго (Україна як держава) / С. Куропась // Свобода. – 1986. – 23 квітня.
23. Трощинський В. Українці в світі / В. Трощинський А. Шевченко. – К.: Видавничий дім ―Альтернативи‖, 1999.
Published
2021-02-22
How to Cite
Matviychuk , N. V. (2021). Stephan Kuropas: biographic materials. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 276-281. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/982