The formation and activities T. Shevchenko Association of Ukrainian Language in the South of Ukraine in the late 1980s -1991.

  • V. V. Mihaylov
Keywords: South Ukraine, Taras Shevchenko association of Ukrainian Language, national authentication, status of Ukrainian language, opposition movement

Abstract

In the article on the basis of the state regional archives and periodicals the problematic of process national and cultural renaissance in the southern Ukraine of the second half of the 80th - early 90 years of the twentieth century are considered. The institutional grounds and the activities Taras Shevchenko Association of Ukrainian Language of that period are revealed. The place and role of cell Association of the Southern Ukraine in the process of the development of the independent state during the collapse of the Soviet system in the late 1980s -1991 are defined.

References

1. Іваничук Р. Нарис історії ―Просвіти‖. Ч.1 / Р. Іваничук, Т. Комаринець, І. Мельник. – Львів-Краків-Париж: Просвіта. – 1993. – 232 с.
2. ―Просвіта‖: історія та сучасність (1868–1998): Зб. матеріалів та документів, присвячених 130-річчю ВУТ ―Просвіта‖ ім. Т. Шевченка / [упоряд. В. Германа]. – К.: Вид. центр ―Просвіта‖, Видавництво ―Веселка‖, 1998. – 488 с.
3. Білецький В. Ми йдемо! Нариси з історії Донецького обласного Товариства української мови ім. Т.Г. Шевченка – першої масової національно-демократичної громадської організації Донеччини. – Донецьк: Український культурний центр, 1998. – 224 с.
4. Савчук Б. Волинська ―Просвіта‖ / Б. Савчук. – Рівне: Ліста, 1996. – 149 с.
5. Степанишин Б. Четвертий ренесанс України: вислід боротьби ―Просвіти‖ та НРУ за національне відродження 1988-1998 рр.: Публіцистика. Вибране / Б. Степанишин. – Рівне, 1999. – 236 с.
6. Данилов А. Український флот: біля джерел відродження / А. Данилов. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2001. – 340 с.
7. Турченко Ф. Г. Запоріжжя на шляху до себе… (Минуле і сучасність в документах та свідченнях учасників подій) / Ф. Г. Турченко. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 368с.
8. Русначенко А. М. Національно-визвольний рух в Україні середини 50-х – початку 1990-х років / А. М. Русначенко. – К.: Вид-во О. Теліги, 1998. – 720 с.
9. Грозов Ф. ―Ну щоб, здавалося, слова…‖: історичний нарис-спогад / Ф. Грозов. – Миколаїв, 1997. – 235 с.
10. Степаненко Ю. Установча конференція // Південна Правда. – 1990. – 7 червня.
11. Шипотілова О. П. Історія Руху. Громадсько-політична діяльність Народного Руху України на Миколаївщині (1989-1996 рр.) // Український Південь. – ғ 22 – С. 6-7.
12. Ярещенко О. Т. Одеська ―Просвіта‖: історія, сучасність: історико-популярний нарис / О. Т. Ярещенко. – Одеса: Маяк, 1998. – 112 с.
13. Одеса: товариство мови // Культура і життя. – 1989. – 8 січня.
14. Установчі збори міськрайоб‘єднання Мелітопольського Товариства української мови і культури ім. Т.Г. Шевченка / Протокол ғ 1 // Архів В. Ґудзя.
15. Звіт Мелітопольського міськрайонного відділення Товариства української мови і ім. Т.Г. Шевченка за травень 1989 р. – лютий 1990 р. // Архів В. Ґудзя.
16. Протокол установчої конференції Кримської обласної організації ТУМ ім. Т. Шевченка // Архів А.В. Петрової.
17. Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО). – Ф. Р-5913. – Оп.1. – Спр.4.
18. Вільчинський О. У наших сусідів. Південна громада // Чорноморія. – 1989. – ғ 1.
19. Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). – Ф. П-11. – Оп.152. –Спр.68.
20. Кракалія Р. Дружно – вперед // Черноморська комуна. – 1991. – 10 липня.
21. Чумаченко В. Існування в Україні такого товариства – аномалія // Черноморська комуна. – 1991. – 16 листопада.
22. Пора зробити перші кроки // Чорноморська комуна. – 1989. – 17 лютого.
23. ДАОО. –Ф. П-11. – Оп.152. –Спр.35.
24. Богун В. У товаристві імені Тараса Шевченка // Південна Правда. – 1989. – 2 грудня.
25. З виступу Д.Кононенка / Протокол установчої конференції Кримської обласної організації ТУМ ім. Т. Шевченка // Архів А. В. Петрової, колишньої голови Кримської ―Просвіти‖ ім. Т.Г. Шевченка.
26. Гук М. Корни питают крону // Слава Севастополя. – 1989. – 11 июня.
27. Спогади А.В. Петрової, колишньої голови Кримської ―Просвіти‖ ім. Т.Г. Шевченка. Записано у 2011 // Архів автора.
28. Спогади Т. М. Захарової, колишнього голови Сімферопольської ―Просвіти‖ ім. Т. Г. Шевченка / Записано у 2011 // Архів автора.
29. Вишняк М. Я. Шляхом утвердження:до історії Кримського Товариства української мови / М. Я. Вишняк // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. – т. 25. – Донецьк: Український культурологічний центр, Східний видавничий дім. – 2009. – С.284-288.
30. ДАМО. Ф. Р-5913. Оп.1. Спр. 5.
31. Гаврилишин І. Повернення історичної пам‘яті // Чорноморія. – 1989. – ғ 2. – грудень.
32. Фролов Н., Котляренко Г. На это нужно время // Индустриальное Запорожье. – 1989. – 19 сентября.
33. Державний архів Запорізької області. Ф. П-102. Оп. 38. Спр. 333.
34. Державну мову України у навчальні заклади // Запорізька правда. – 1990. – 25 вересня.
35. Шостак О. Запитання без відповіді // Запорізька Січ. – 1991. – 8 лютого.
36. Звіт Мелітопольського міськрайонного відділення Товариства української мови і ім. Т.Г. Шевченка за травень 1989 р. – лютий 1990 р. // Архів В. Ґудзя.
37. Дуденко М. Уклін тобі, Кобзарю! // В сім‘ї вольній, новій... Орган Мелітопольського міськрайонного товариства української мови ім Т.Г.Шевченка (РУХ).– 1990. – ғ 2. – березень.
38. Бриченко А. Мелітополь на початку 90-х… / А. Бриченко. – Мелітополь-Черкаси. – 2011. – 57 с.
39. Спогади В. В. Гудзя, колошнього голови ТУМіК м. Мелітополя/ Написано 2012 р. // Архів автора.
40. Гончарук Г. Народний Рух України: Історія / Г. Гончарук. – Одеса: Астропринт, 1997. – 378 с.
41. Діденко Ю. І. Народний Рух у державотворчих процесах України (1989-2002) / Ю. І. Діденко. – Одеса: Астропринт, 2006.– 176 с.
42. Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах / [упоряд. О. Шевченко]. – Київ: Ярославів вал, 2012. – 814 с
Published
2021-02-22
How to Cite
Mihaylov , V. V. (2021). The formation and activities T. Shevchenko Association of Ukrainian Language in the South of Ukraine in the late 1980s -1991. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 267-272. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/980