The prosecutorial supervision over compliance with the legislation on religious cults during 60-80th of thr XXth century at the territory of Rivne and Volyn Regions

  • L. M. Larkina
Keywords: Councils of Working People‟s Deputies, administrative commissions, legislation on religious cults, assistance commissions, prosecutorial supervision

Abstract

The prosecutorial supervision over compliance with the legislation on religious cults is analysed in the article on the basis of standard acts. In order to provide a more comprehensive understanding of the way public prosecutor‟s offices and commissions on facilitating compliance with the legislation on religious cults worked we have used archived material from the prosecutor‟s office in Rivne Oblast concerning supervisory proceedings as well as information reports and surveys. Prosecutorial powers of ensuring control in the religious sphere are also defined.

References

1. Активизация борьбы с религиозным подпольем накануне Олимпийских игр 1980 года (на материалах Крыма) / Н.Ю. Катунина // Культура народов Причерноморья. – 2009. – ғ 155. – С. 152-155.
2. Борщевич В. Православна духовна верства Волині в добу тоталітаризму / В. Борщевич // Наукові записки. – С.174-189.
3. Бондарчук П.М. Релігійність населення України у 40–80-х роках ХХ ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 381 с.
4. Жилюк С І. Метаморфози РГЩ і КПУ: від антагонізму до політичного партнерства (архівні документи і матеріали). – Рівне: Перспектива, 2006. – 174 с.
5. Загребельна Л. Особливості формування та діяльності комісій сприяння контролю за дотриманням законодавства про релігійні культи у 60-х – середині 80-х років ХХ ст.( за матеріалами Державного архіву Рівненської області) [ Текст] / Л. Загребельна // Історія релігії в Україні і світі: збірник наукових праць. Серія ―Історичне релігієзнавство‖. – Острог: Видавництво Нац. університету ―Острозька академія‖, 2009. – Випуск 3. – С. 67-81.
6. Законодательство о религиозных культах. – М.: ―Юридическая литература‖, 1969. – 304 с.
7. Ніколаєнко В. Методи і засоби боротьби з релігійними громадами протестантів у 50-60-і рр. ХХ століття в Україні / В. Ніколаєнко // Українське релігієзнавство, 2010. – Випуск 54. – С.166-175.
8. Якуніна К.І. Порівняльна характеристика сектантського руху на Волині та Житомирщині у 1940-1970-х рр. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць Наукові записки РДГУ. Випуск 23. – Рівне: О.Зень, 2012. – С. 226-234.
9. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі ЦДАВО України). – Ф-4648. – Оп. 7. – Спр. 23. – 209 арк.
10. ЦДАВО України. – Ф-4648. –Оп. 7. – Спр. 46. – 140 арк.
11. ЦДАВО України. – Ф-4648. –Оп. 7. – Спр. 75. – 159 арк.
12. Державний архів Рівненської області (далі ДАРО) – Ф.Р-668. – Оп. 13. – Спр. 661. – 35 арк.
13. ДАРО. – Ф.Р-668. – Оп. 13. – Спр. 669. – 101 арк.
14. ДАРО. – Ф.Р-668. – Оп. 13. – Спр. 675. – 272 арк.
15. ДАРО. – Ф.204. –Оп. 11. – Спр. 568. – 232 арк.
16. ДАРО. – Ф.204. –Оп. 12. – Спр. 274. – 49 арк.
17. Державний архів Волинської області . – Ф. 393. – Оп.2. – Спр. 161г. – 113 арк.
Published
2021-02-22
How to Cite
Larkina , L. M. (2021). The prosecutorial supervision over compliance with the legislation on religious cults during 60-80th of thr XXth century at the territory of Rivne and Volyn Regions. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 263-266. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/979