The cell of Ukrainian national movement in Luts„k in the mid 60-ies of XX century

  • B. V. Paska
Keywords: self-publishing, the sixtiers, Ukrainian dissident movement, Dmitry Ivashchenko, Valentyn Moroz

Abstract

The activity of Lutsk cell resistance movement against the Soviet regime in the 1963-1965 is analyzed in the article. The role and importance of Valentyn Moroz and Dmitriy Ivashchenko in the development of Lutsk dissident group is investigated. The practical work of its members in promoting the Ukrainian language and culture, the dissemination of Ukrainian national idea, distribution of self-publishing materials and other banned literature are researched. There is revealed a system of views and V. Moroz theoretical program, and the impact of his ideas on other members of the group. The attention is focused on the role of V. Moroz and D. Ivashchenko in establishing contacts between the centers of Lutsk and Kyiv, Lviv, Ivano-Frankivsk and the centers of Ukrainian dissident movement, and establishing channels to Lutsk materials of self-publishing.

References

1. Гель І. Виклик системі: український визвольний рух другої половини ХХ століття / І.Гель. – Львів: Часопис, 2013. – 392 с.
2. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років / Г.Касьянов. – К.:Либідь, 1995. – 224 с.
3. Обертас О. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і – початок 1970-х років) / О. Обертас. – К.: Смолоскип, 2010. – 300 с.
4. Секо Я. Український самвидав першої половини 1960-х рр. / Я. Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль: ТНПУ, 2011. – Вип. 2. – С. 241-246.
5. Сорока Ю., Шкабко С. Діяльність дисидентів Волині в контексті функціонування опозиційного руху в УРСР (1960-1970- ті рр.) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/gileya_2013_74_24.pdf.
6. Мороз Р. Проти вітру. Спогади дружини українського політв‘язня / Р. Мороз. – Львів: Свічадо, 2005. – 216 с.
7. Ковальчук О. Нас було семеро / О. Ковальчук // Реабілітовані історією. Волинська область. Книга перша. – Луцьк: ВАТ ―Волинська обласна друкарня‖, 2010. – С. 517-529.
8. Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ). – Ф. 6, спр. 75128-ФП. – Т. 2, арк. 1-297.
9. Секо Я. Ідея соборності України в діяльності шістдесятників / Я. Секо // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль: ТНПУ, 2009. – Вип. 2. – С. 211-222.
10. ГДА СБУ. – Ф. 6, спр. 75128-ФП. – Т. 1, арк. 1-304.
11. Котляр Ю. До питання про термінологію та хронологію інакомислення в Україні в 50-х-80-х рр. ХХ століття / Ю. Котляр // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/ ukrpolituk/3/4.pdf.
12. Секо Я. Шістдесятники: у полоні поняттєвих конструкцій / Я. Секо // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: ttp://irbisnbuv.gov.ua/ cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe.
13. ГДА СБУ. – Ф. 6, спр. 75128-ФП. – Т. 3, арк. 1-301.
14. Вивід прав України / Упор. Б. Кравців. – Мюнхен: Пролог, 1964. – 250 с.
15. Статєєва В. Західноєвропейські видання другої половини ХІХ ст. про правове становище української мови в підросійській Україні / В. Статєєва // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/spml_2009_13_27.pdf.
16. Архів управління Служби безпеки України у Львівській області. – Спр. П-20227. – Т. 5, арк. 1-332.
17. Арсенич П. Незламний лідер руху опору / П. Арсенич // Університет. – 2011. – ғ 29. – С. 6-7.
18. Сверстюк Є. Волинська аудиторія шістдесятників / Є. Сверстюк // Волинь. – 2010. – 25 березня, 27 березня. - ғ 33, 34.
19. ГДА СБУ. – Ф. 6, спр. 75128-ФП. – Т. 4, арк. 1-270.
Published
2021-02-22
How to Cite
Paska , B. V. (2021). The cell of Ukrainian national movement in Luts„k in the mid 60-ies of XX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 255-263. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/978