Quantitative characteristics of teaching personnel in schools of Poltava region in the second half of 40s of the XX century

  • D. Р. Vasylenko
Keywords: teacher, personnel, Department of State Education, Poltava region, school, education

Abstract

The state of teaching personnel in Poltava region schools in the second half of the 40s of the XX century was analysed in this article. The analyzed data was based on archival materials, concerning the process of providing schools with new teaching field workers. These basic problems, which affect the fluctuations in teaching personnel in Poltava region schools were described in this article.

References

1. Кабатченко М. В. Народное образование в СССР. 1917–1967 / М. В. Кабатченко. – М. : Просвещение, 1986. – 187 с.
2. Москалик Г. Ф. Стан розвитку функціонування народної освіти міста Кременчука в післявоєнні роки / Г. Ф. Москалик // Імідж сучасного педагога. – 2007. – ғ 1/2. – С. 55-56.
3. Осташко О. І. Почесні громадани міста Кременчука / О. І. Осташко, А. М. Лушакова, О. П. Шаблій. – Кременчук : Видавництво ―Кременчук‖, 2005. – 458 с., іл.
4. Сайдакова Е. И. Вопросы организации всеобщего обучения / Е. И. Сайдакова. – М., 1953. – 201 с.
5. Шемет П. Г. Освіта і виховання на Полтавщині в минулому й сьогоденні / П. Г. Шемет. – Полтава, 1991.]. [Бойко А. Історія освіти і просто освіта / А. Бойко // Зоря Полтавщини. – 1991. – ғ 147 (17847). – С. 4.
6. Кременчук 440 // Зб. мат. наук.-практ. конф., присвяченої 440-й річниці заснування міста Кременчука; ред. кол. В. І. Маслак. – Кременчук : ПП Щербатих, 2011. – 278 с.
7. ДАПО. – Ф. 4298. – Оп. 1. – Спр. 9. Річний звіт Обласного відділу народної освіти про роботу шкіл області. – на 20 арк.
8. ДАПО. – Ф. 4298. – Оп. 1. – Спр. 24. Звіт Полтавського обласного відділу народної освіти за роботу середніх, семирічних та початкових шкіл в 1944-1945 учбовому році. – на 69 арк.
9. ДАПО. – Ф. 4298. – Оп. 1. – Спр. 101. Звіт Полтавського обласного відділу народної освіти про роботу початкових, семирічних та середніх шкіл області у 1946-1947 навчальному році. – на 179 арк.
10. ДАПО. – Ф. 4298. – Оп. 1. – Спр. 139. Звіт Полтавського обласного відділу народної освіти про роботу початкових, семирічних та середніх шкіл області у 1947-1948 навчальному році. – на 223 арк.
11. ДАПО. – Ф. 4298. – Оп. 1. – Спр. 184. Звіт Полтавського обласного відділу народної освіти про роботу початкових, семирічних та середніх шкіл області у 1949-1950 навчальному році. – на 133 арк.
Published
2021-02-22
How to Cite
Vasylenko D. Р. (2021). Quantitative characteristics of teaching personnel in schools of Poltava region in the second half of 40s of the XX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 246-249. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/976