The conservation of historical and cultural monuments of Kyiv regional inspection on the territory of Kyivshchyna in 1926 – 1930.

  • A. N. Zhelezko
Keywords: historico-cultural reserve, museum, conservation of historical and cultural monuments, Kyivshchyna, Kyiv regional inspection

Abstract

Tne problems of conservation of historical and cultural monuments of Kyiv regional inspection on the territory of Kyiv in the context of state events 1926 – 1930, are examined in the article. Main assigments of the regional ethnographers are investigated. The leading role of regional inspector Fedor Ernst is reflected in the conservation of historical end cultural monuments. The process of exposure, registration and conservation of historical and cultural monument of Kyiv, Bila Tserkva, Mezhigir‟ya, Kaniv is traced.

References

1. Горбик В., Денисенко Г. „Звід пам‘яток історії та культури України‖ у дослідженні і охороні культурної спадщини: досвід,
проблеми, перспективи/В. Горбик, Г. Денисенко. – Інститут історії України НАН України, 2012. – 192 с.
2. Чернікова І. Охорона, вивчення і використання пам‘яток історії та культури на Харківщині (1920 – червень 1941 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 „Історія України‖/ І. Чернікова. – Х., 2007. – 27 с.
3. Верезомська С. Ф. Ернст у пам‘яткоохоронному русі України 1917 – 1933 рр.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук: спец. 07.00.01 „Історія України‖/С. Верезомська. – Х.,2005. – 16 с.
4. Горькова А. Охорона археологічних пам‘яток в радянському законодавстві (1926 – 1930 рр.) / А. Горькова // Сіверщина в історії України. – ғ 6, 2013. – С. 8-11.
5. Нестуля О. О. Україна стала його долею // Репресоване краєзнавство (20-30-ті роки) // Інститут історії України. Всеукраїнська спілка краєзнавців. Редкол.: П. Тронько (голова) та інші. – К.: Рідний край, 1991. – С.105-106.
6. Охорона, використання та пропаганда пам‘яток історії та культури в Українській РСР (Збірник методичних матеріалів). – Ч. 1 під ред. П.Т.Тронька. – К., 1989. – 280 с.
7. Заремба С. Українське пам‘яткознавство: історія, теорія, сучасність/С. Заремба. – К.:Наукова думка, 1995. – 446 с.
8. Байталюк О. Діяльність Київської крайової інспектури охорони пам‘яток культури та мистецтва з охорони монастиря Бернардинів у м. Ізяслав/О. Байталюк // Краєзнавство. – 2012. - ғ 3(80). – С. 113 – 117.
9. Рудий Г. Охорона і збереження пам‘яток історії та культури в Україні (за матеріалами української періодики 1917 – 1941 рр.)/Наук. ред. В. Горбик. НАН України. Інститут історії України. – К.:Інститут історії України, 2011. – 204 с.
10. Дубровський В. Історично-культурні заповідники та пам‘ятки України / В. Дубровський. – Харків, 1930. – 75 с.
11. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 6/IV. – Спр. 9387. – 709 арк.
12. Дубровський В. Охорона пам‘яток культури в УСРР / В. Дубровський. – Харків, 1927. – 11 с.
13. Київський державний архів. – Ф.Р-1. – Оп.1. – Спр.1473. – 23 арк.
14. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 6/VI. – Спр. 9340. – 88 арк.
15. Державний архів Київської області. – Ф. Р-112. – Оп. 1. – Спр.8585. – 48 арк.
16. ЦДАВО України. – Ф. 166. – Оп. 6. – Спр. 1749. – 114 арк.
Published
2021-02-22
How to Cite
Zhelezko , A. N. (2021). The conservation of historical and cultural monuments of Kyiv regional inspection on the territory of Kyivshchyna in 1926 – 1930. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 212-215. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/967