The Ukrainian folk clothes in urban everyday life of 1920-1940s.: A social-economic aspect (by the materials of Kyiv city)

  • M. V. Oliynik
Keywords: complexes of traditional Ukrainian clothing, urban everyday life, Ukrainian folk clothes

Abstract

The paper deals with studying of presence of a traditional Ukrainian clothing in urban everyday life. One of the mechanisms of penetration of rural clothes transmitting the Ukrainian identification to urbanistic realities is studied. The main complexes of female and male folk costumes existed in 1920-1940s are characterized. The illustrative materials of the ethnographer-artist Yu. Pavlovych who lived in Kyiv at that time and preformed the sketches from nature are taken for main source base. The main motives for using the traditional clothing among the Ukrainian peasantry are determined

References

1. Колос С. Г. Українське народне мистецтво. Вбрання / С. Г. Колос, І. В. Гургула. – Київ: Державне видавництво образотворчого мистецтва і музичної літератури УРСР, 1961. – 328 с.
2. Одежда. // Народы европейской части СССР. Том І. – Москва: Наука, 1964. – С. 664–677.
3. Шептицька Т. Л. Національне вбрання як маркер історичної пам‘яті народу й роду в українській літературі першої третини ХХ ст. / Т. Л. Шептицька. // Наукові записки Чорноморського державного університету ім. Петра Могили комплексу ―Киево-Могилянська адемія‖ Випуск 122. – 2010. – С. 99–103.
4. Сільська фотографія Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ - ХХ ст.: колективна монографія / [М. П. Бабак, В. Ганченко, О. С. Найден та ін.]. – Черкаси: Інтертехнології, 2014. – 720 с.
5. Панас Ярмоленко. Портрет мого краю – Київ: Родовід, 2006. – 104 с.
6. Катерина Білокур. Фотокнига – Київ: ТОВ ―Спалах‖, 2001. – 127 с.
7. Забашта Л. Горів для поезії / Любов Забашта // Отут я походив / Любов Забашта. – Київ: ―Задруга‖, 2012. – С. 84–94.
8. Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.
Рильського Національної академії наук України (далі АНФРФ ІМФЕ НАН України), ф. 39-2, од.зб. 11, 9 арк.; ф. 39-2, од.зб. 20, 31 арк.; ф. 39-2, од.зб. 22, 12 арк.; ф. 39-2, од.зб. 23, 19 арк.; ф. 39-2, од.зб. 36, 24 арк.; ф. 48-5, од.зб. 47, альбом 19 арк.; ф. 48-5, од.зб. 48, альбом 35 арк.; ф. 39-2, од.зб. 50, 23 арк.; ф. 39-2, од.зб. 53, 17 арк.
9. Підмогильний В. П. Місто / Валер‘ян Петрович Підмогильний // Місто: Роман та оповідання / Валер‘ян Петрович Підмогильний. – Київ: Веселка, 1993. – С. 21–262.
10. Ніколаєва Т. О. Традиційний селянський одяг Київщини / Тамара Олександрівна Ніколаєва // Етнографія Києва і Київщини. Традиції й сучасність / Тамара Олександрівна Ніколаєва. – Київ: Наукова думка, 1986. – С. 83–128.
11. Косміна О. Українське традиційне жіноче вбрання Київщини. Кінець ХІХ - поч. ХХ ст. / Оксана Косміна. – Київ: Хрещатик, 1994. – 15 с.
12. АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 39-2, од.зб. 11, 9 арк.
13. АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 39-2, од.зб. 22, 12 арк.
14. АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 39-2, од.зб. 23, 19 арк.
15. Крижановський Б. Вивчення народного мистецтва в етнологічних дослідах / Борис Крижановський. // Етнографічний вісник. Т 5. Ч. ІІІ. – 1927. – С. 118–125.
16. АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 39-2, од.зб. 36, 24 арк.
17. АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 39-2, од.зб. 36, 24 арк.
18. АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 39-2, од.зб. 21, 12 арк.
19. АНФРФ ІМФЕ НАН України, ф. 39-2, од.зб. 36, 24 арк.
20. Приватний архів родин Савицьких (м. Київ), Моссаковських (м.Київ)
21. Борисенко М. Житло та побут міського населення України у 20-30-х роках ХХ століття / Мирослав Борисенко. – Київ: Стилос, 2013. – 270 с.
22. Полонська-Василенко Н. Спогади / Наталія Полонська-Василенко. – Київ: Видавничій дім ―Києво-Могилянська академія‖, 2011. – 591 с.
23. Тимошенко С. Воспоминания / Сергей Тимошенко. – Киев: Наукова думка, 1993. – 424 с.
24. Павло Тичина. Із щоденникових записів – Київ: Радянський письменник, 1981. – 430 с.
25. Архів Музею видатних діячів української культури Музей Михайла Старицького КН-1539, Фо-687; КН-1729, Фо-765.
26. Костюк Г. Зустрічі і прощання. Спогади. Книга перша / Григорій Костюк. – Едмонтон: Канадський інститут українських студій Альбертський університет, 1987. – 744 с.
Published
2021-02-22
How to Cite
Oliynik , M. V. (2021). The Ukrainian folk clothes in urban everyday life of 1920-1940s.: A social-economic aspect (by the materials of Kyiv city). Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 208-211. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/966