Fight of Bolsheviks against a church and religion as component of eliminations of traditional world view of the Ukrainian peasantry (1920th).

  • O. V. Vovk
Keywords: clergy, bolshevists, icon, ideology, world view, peasantry, religion, church

Abstract

The article analyses repressive policy of the Soviet power against a church and religion as component of liquidation of traditional world view of the Ukrainian peasantry on the basis of the archived sources. The different displays of fight of bolshevists are analysed against a church and peasantry as a transmitter of religious values: closing of temples, confiscation of church values, anti-religious campaign, repressions against believers. the reaction of peasantry found out in the article on the antichurch policy of power, getting up of religious motion in 1920th.

References

1. Малик Я.Й. Впровадження радянського режиму в українському селі (1919-1920) / Малик Я.Й. – Львів: Ред.-вид. відділ Львів. ун-ту, 1996. – 267 с.
2. Ганжа О.І. Українське село в період становлення тоталітарного режиму (1917-1927) / Ганжа О.І. / НАН України, Інститут історії України, – К., 2000. – 208 с.
3. Шаповал Ю. Україна 20-50-х років: сторінки ненаписаної історії / Шаповал Ю. – К.: Наукова думка, 1993. – 352 с.
4. Михайлюк О.В. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні процеси: Монографія / Михайлюк О.В. – Дніпропетровськ: Інновація, 2007. – 456 с.
5. Киридон А. Державно-церковні відносини в Радянській Україні 1920-1930-х років: соціальний вимір // Проблеми історії України: факти судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць, вип. 12. – К.: Інститут історії України НАН України, – С. 234-256.
6. Сотник О. Репресії проти церкви на Сумщині (1918-1988 рр.) / Сотник О. – Суми: Собор, 2005. – 116 с.
7. Киридон А. Державно-церковні відносини в Радянській Україні 1920-1930-х років: соціальний вимір / Киридон А. // Проблеми історії України: факти судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць, вип. 12. – К.: Інститут історії України НАН України, – С. 234–256.
8. Киридон А. Державно-церковні відносини в Радянській Україні 1920-1930-х років: соціальний вимір / Киридон А. // Проблеми історії України: факти судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць, вип. 12. – К.: Інститут історії НАН України, – С. 234–256.
9. Зінченко А.Л. Визволитися вірою: життя і діяння митрополита Василя Липківського / Зінченко А.Л. – К.: Дніпро, 1997. – 423 с.
10. Сотник О. Репресії проти церкви на Сумщині (1918-1988 рр.) / Сотник О. – Суми: Собор, 2005. – 116 с.
11. Державний архів Сумської області (далі – ДАСО). – Р. 1731, – Оп. 2, – Спр. 3, – Арк. 34.
12. Центральний державний архів громадських об‘єднань України (далі – ЦДАГОУ). – Ф 1, – Оп. 20, – Спр. 1276, – Арк. 74.
13. Кульчицкий С.В. Становление основ социалистического уклада жизни крестьянства УССР / Кульчицкий С.В., Лях С.Р., Марочко В.И. – К.: Наукова думка, 1988. – 180 с.
14. ЦДАГОУ. – Ф 1, – Оп. 20, – Спр. 1839. – Арк. 5.
15. ЦДАГОУ. – Ф 1, – Оп. 20, – Спр. 1839. – Арк. 104.
16. ЦДАГОУ. – Ф 1, – Оп. 20, – Спр. 1701. – Арк. 85.
17. Суслик Р.Л. Криваві сторінки з неписаних літописів (козацько-хуторянська Полтавщина в боротьбі проти московського комунізму) / Суслик Р.Л. – Англія: Б.в., 1956. – 337 с.
18. ЦДАГОУ. – Ф 1, – Оп. 20, – Спр. 1208, – Арк. 88.
19. ЦДАГОУ. – Ф 1, – Оп. 20, – Спр. 1908., – Арк.40
20. ЦДАГОУ. – Ф 1, – Оп. 20, – Спр. 2316, – Арк. 165 зв.
21. ЦДАГОУ. – Ф 1, – Оп. 20, – Спр. 1908, – Арк.40.
22. Ткаченко Б. Під чорним тавром. Документи, факти, спогади / Ткаченко Б. – Лебедин: ВВ ―Білий лебідь‖, 1994. – 464 с.
23. ЦДАГОУ. – Ф 1, – Оп. 20, – Спр. 1842, – Арк. 38.
24. Євсєєва Т. Діяльність Спілки ―войовничих безвірників‖ України під час суцільної колективізації 1929-1933 рр. / Євсєєва Т. // Проблеми історії України: факти судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць, вип. 11. – К.: Інститут історії України НАН України, 2004. – С. 303.
25. Михайлюк О.В. Селянство України в перші десятиліття ХХ ст.: Соціокультурні процеси: Монографія / Михайлюк О.В. – Дніпропетровськ: Інновація, 2007. – С. 456.
26. Ткаченко Б. Під чорним тавром. Документи, факти, спогади / Ткаченко Б. – Лебедин: ВВ ―Білий лебідь‖, 1994. – С 107.
27. Шибанов Г. Історична пам‘ять: розірваний ланцюг / Шибанов Г. // Українське слово (всеукраїнський громадськополітичний тижневик). – 2008. – ғ 34. – 28 серпня.
28. Ивницкий Н.А. Сталинская ―революция сверху‖ и крестьянство / Ивницкий Н.А. // Менталитет и аграрное развитие России (ХІХ-ХХ). Материалы межд. конференции (Москва. 14-15 июня 1994 г.). – М.: РОССПЭН, 1996. – С. 247-259.
29. Книга Пам‘яті Сумської області: у 3 т. – Т. ІІ Зруйновані храми Сумщини. Мартиролог втрачених святинь / [авторупорядник О.М. Корнієнко]. – Суми: Ярославна, 2007. – С. 12.
30. ЦДАГОУ. – Ф 1, – Оп. 20, – Спр. 3227, – Арк. 2.
31. ЦДАГОУ. – Ф 1, – Оп. 20, – Спр. 2988, – Арк. 221-221 зв.
32. ЦДАГОУ. – Ф 1, – Оп. 20, – Спр. 3227, – Арк. 12-14.
Published
2021-02-22
How to Cite
Vovk , O. V. (2021). Fight of Bolsheviks against a church and religion as component of eliminations of traditional world view of the Ukrainian peasantry (1920th). Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 167-171. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/954