Background of ideological restoration „Association named after M. Kachkovsky” in Eastern Galicia in the interwar period

  • V. Ja. Lukashiv
Keywords: branch, interwar period, moskwofilst, Eastern Galicia, „Association named after M. Kachkovsky”

Abstract

Preconditions resumption of Russophile cultural and educational institutions – „Association named after M. Kachkovsky” in Eastern Galicia in the interwar period. Activities of the institutions developed in difficult conditions of cultural and educational life of Galician Ukrainian. Association was intended to spread education and knowledge among the general public. In the article the process of institutionalization „Association named after M. Kachkovsky” in Eastern Galicia. Association worked closely with other organizations Russophile. Showing organization in the interwar period.

References

1. Волконскій А. Историческая правда и украинофильская пропаганда / А. Волконскій. – Туринъ, 1920. – 207 с.
2. Осипов И. На проломh. Очерки 1914-1922 гг. / И. Осипов. – Перемышль – Нью-Йоркъ, 1922. – 22 с.
3. Камінський А. Народники и общеруссы (их историческая стоимость) / А. Камінський. – Львов: „Слово‖, 1930. – 31 с.
4. Камінський А. Синтеза українства і руськости / А. Камінський. – Львів: накладом автора, 1937. – 35 с.
5. Ваврикъ В. Въ водоворотh ⁄ В. Ваврикъ. – Львовъ, 1926. – 80 с.
6. Федевич К. Галицькі українці у Польщі 1920 – 1939 рр. (Інтеграція галицьких українців до Польської держави у 1920 – 1930-ті рр.) / К. Федевич. – К.: Основа, 2009. – 280 с.
7. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України), ф. 182 (Товариство ім. М. Качковського), оп. 1, спр. 398 (Звіти, газетні повідомлення та інші матеріали про організаційну, пропагандистську та фінансовогосподарську діяльність читалень товариства Короснівського повіту, 1919 – 1925 рр.), 39 арк.
8. ЦДІАЛ України, ф. 182, оп. 1, спр. 404 (Заяви окремих членів центрального правління про відмову від виборних посад, почесних звань в товаристві та інше, 1904 – 1933 рр.), 85 арк.
9. Державний архів Тернопільської області, ф. 231 (Тернопільське повітове староство), оп. 1, спр. 63 (Звіт про пропагандистську діяльність Тернопільської філії „Общества им. М. Качковского‖, 1928 – 1936 рр.), 62 арк.
10. Відродження москвофільства // Нова Зоря. – 3 лютого 1928. – С. 1 – 3.
11. Москвофіли і українці // Нова Зоря. – 21 серпня 1934. – С. 3 – 5.
12. Наши организационныe задачи // Рассвhтъ. – 12 мая 1923. – С. 1 – 2.
13. Мрії посеред синіх клубів диму – і дійсність // Свобода. – 3 червня 1934. – С. 3 – 4.
14. Москвофільство в історії українських політичних змагань // Свобода. – 20 травня 1934. – С. 2 – 4.
15. У розшуках за новою ідеєю // Свобода. – 25 липня 1934. – С. 3 – 5.
16. Левицкій Р. Къ дhлу / Р. Левицкій // На рубежh. – 8 декабря 1927. – С. 4. – 6.
17. Бережанський В. Нові розбивацькі спроби москвофілів / В. Бережанський // Громадський Голос. – 26 травня 1934. – С. 6-9.
18. Чого хочуть Сельроб-москвофіли? // Громадський Голос. – 18 жовтня 1930. – С. 4 – 7.
19. Наше становище в національнім питанню // Воля Народа. – 18 липня 1926. – С. 3 – 5.
20. Балканізація Східної Галичини // Діло. – 7 вересня 1922. – С. 6. – 7.
21. Новий москвофільський провід // Діло. – 8 березня 1934. – С. 6. – 8.
22. Ювилейне фарисейство // Русскій Голос. – 22 января 1928. – С. 2 – 4.
23. Васюта І. Перегрупування в західноукраїнському національному русі в перші роки по анексії Східної Галичини (1923-1926) / І. Васюта // Вісник Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1999. – Вип. 34. – С. 341 – 354.
Published
2021-02-22
How to Cite
Lukashiv , V. J. (2021). Background of ideological restoration „Association named after M. Kachkovsky” in Eastern Galicia in the interwar period. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 163-167. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/953