Ukrainian Revolution in Zaporizhzhia Oblast Territory (1917-1921)

  • Yurij Shchur Zaporizhzhya Research Center "Heritage"
Keywords: Petro Bolbochan, Free Cossacks, Y. Magalevskyi, Aleksandrovsk, Ukrainian Sich Riflemen, Ukrainian Revolution

Abstract

The article provides a complex study of the history of the Ukrainian Revolution 1917-1921 in modern Zaporizhia Oblast land. The documents and materials involved by the author prove strikingly the fact, that the ideas of statehood and independence were local, not introduced from outside, phenomenon for the South of Ukraine. It is emphasized that the Ukrainian «Prosvita» society activities in modern Zaporizhia Oblast area played a positive role in forming the properly Ukrainian outlook for many local residents.
The author revealed that the Ukrainian movement’s greatest prosperity in the modern city of Zaporizhia and Zaporizhia Oblast peaked in 1917 and 1918. Not least, such situation was because Zaporizhia lands are located in the crossing of the crucial routes and also are the «gateway» to the Crimean peninsula.
Due to this, each belligerent: Ukrainians, White Guardmen and Bolsheviks demonstrated vital interest in seizure of Aleksandrovsk (Zaporizhia).
The author also discovered the young Ukrainian democracy representatives’ mistakes which resulted in losing control over the region and its further takeover by the Russian (Bolshevist) troops. It was illustrated that after loose of control over the region’s territory and withdrawal of the regular Ukrainian forces, guerrilla movement broke out in Zaporizhia. Along the anarchist units lead by Nestor Makhno, units which recognized Ukrainian People’s Republic authority and later were subordinate to the Insurgent and Partisan Staff lead by Yuriy Tiutiunnyk were also active. Forming of the Ukrainian military units within the Wrangel’s army was one of the final episodes of the Ukrainian Revolution in Zaporizhia.
In general, it was discovered that during the Ukrainian Revolution Zaporizhia land was in the sphere of influence of all events which happened within the Russian Empire and Ukraine, especially the state-building ones

References

1. Турченко Г. Південна Україна на зламі епох (1914-1922 рр.) / Галина Турченко. – Запоріжжя : Просвіта, 2005. – 323 с.
2. Бондаренко В. Історія новітніх запорожців : вільнокозачий рух на Півдні України (1917-1918 рр.) : монографія / Володимир Бондаренко. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 228 с.
3. Шемет С. Полковник Петро Болбочан : замітки до історії Запорожського Корпусу 1917-1919 рр. / Сергій Шемет // Хліборобська Україна. – Відень : Видання Українського Союза Хліборобів-Державників. – Кн. Четверта. – Рік 1922-1923. – Зб. VII-VIII. – С. 200-236.
4. Думін О. Історія Лєгіону Українських Січових Стрільців. 1914-1918 / Осип Думін. – Львів : Червона калина, 1936. – 375 с.
5. Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 року : Документи і матеріали / Упоряд. : В. Верстюк (керівн.) та ін. – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 2003. – 1024 с.
6. Українська революція 1917–1921 рр. на Придніпров’ї / Державний архів Дніпропетровської області ; уклад. Ю. Г. Пахоменков, Н. Л. Юзбашева ; ред. Н. Л. Юзбашева. – Дніпро : ЛІРА, 2016. – 372 с.
7. Турченко Г. Запорізький край за доби Центральної ради / Галина Турченко // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – Вип. XVI. – С. 7-21.
8. Чабан М. Діячі Січеславської «Просвіти» (1905-1921). Біобібліографічний словник. Близько 670 імен / Микола Чабан. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2002. – 535 с.
9. Державний архів Запорізької області (ДАЗО), ф. 24, оп. 7, спр. 44.
10. Махно Н. Русская революция на Украине (от марта 1917 г. по апрель 1918 года) / Нестор Махно. – Париж : Библиотека Махновцев ; Федерация анархо-коммунистических групп Северной Америки и Канады, 1929. – 215 с.
11. Повернені імена : Документи, короткі біографічні довідки (про реабілітовані жертви політичних репресій у Запорізькій області). – Запоріжжя : Науково-редакційний підрозділ з підготовки та випуску серії книг «Реабілітовані історією», 2000. – Кн. 3. – 331 с.
12. «Просвіти» соборної України / підготував Є. Букет // Слово Просвіти. – 2014. – №7 (20-26 лютого).
13. Коновець О. Український ідеал: історичні нариси. Діалоги / Олександр Коновець. – К. : Вид. центр «Просвіта», 2003. – 196 с.
14. Діяльність «Просвіт» // Нова Рада. – 1917. – 16 листопада.
15. Бондаренко В. Вільне козацтво Олександрівська у повстансько-партизанському русі (1917-1923 рр.) / Володимир Бондаренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – Вип. ХХХ. – С. 120-126.
16. Оріхів (на Таврії) // Нова Рада. – 1917. – 25 листопада.
17. Ковальчук М. Битва двох революцій: Перша війна Української Народної Республіки з Радянської Росією. 1917– 1918 pp. / НАН України. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – Т. 1. – К.: Видавничий дім «Стилос», 2015. - 608 с.
18. Орел А. «Куди воно ділось, звідкіля взялось…» / А. Орел // Свобода. – 1964. – 4 червня.
19. Магалевський Ю. В Олександрівську на Запоріжжі : Спомин про боротьбу з червоною Москвою в 1917 р. / Юрій Магалевський // Календар-альманах «Дніпро» на звичайний рік 1929. – Львів : Накладом українського товариства допомоги емігрантам з Великої України, 1928. – С. 106-121.
20. Айвазов А. История национального движения в Крыму / А.С. Айвазов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// http://www.vatanym.ru/?an=vs305_mp1.
21. Гражданская война на Украине // Народная жизнь. – 1917. – 16 декабря.
22. Магалевський Ю. Олександрівськ – Київ : Спомини 1917-1918 / Юрій Магалевський // Календар-альманах «Дніпро» на звичайний рік 1831. – Львів : Накладом українського товариства допомоги емігрантам з Великої України, 1931. – С. 61-72.
23. Орел А. «Куди воно ділось, звідкіля взялось…» / А. Орел // Свобода. – 1964. – 6 червня.
24. Гордієнко Г. Під щитом Марса : Спогади / Гаврило Гордієнко. – Філадельфія: Накладом автора, 1976. – Том 1. – 369 с.
25. Бондаренко В. Гаврило Гордієнко – вільний козак з Олександрівська, науковець і громадсько-політичний діяч української діаспори / Володимир Бондаренко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – Вип. XXVIII. – С. 155-160.
26. Заклинський М. Стріча УССів із Запорізькою дивізією : З воєнних спогадів / Мирон Заклинський // Новий час. – 1935. – 30 січня.
27. Франко П. Бій в Олександрівську : Бої 3-ої сотні У.С.С. / Петро Франко // Літопис Червоної Калини. -1939. – №7. – С. 17-18.
28. Шандрук П. Німецькі «союзники», большевики і білогвардійці / Павло Шандрук // Свобода. – 1958. – 29 травня.
29. Селезньов Ф. Олександрівськ у дні революції / Ф. Селезньов // Жовтень на Запоріжжі : збірник спогадів учасників боротьби за встановлення і утвердження Радянської влади на Запоріжжі. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – С. 40-49.
30. Рахальський І. Зустріч УССів із Запорожцями / І. Рахальський // Свобода. – 1955. – 8 квітня.
31. Штендера Я. Засуджений до розстрілу / Ярослав Штендера. – Львів: Червона калина, 1995. – 249 с.
32. Мемуари Вільгельма Габсбурга полковника УСС / Вільгельм фон Габсбург // Весна 1918 року : у боротьбі за Запоріжжя. Спогади українських бійців / Упоряд. Ю. Щур. – К. : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – С. 19-24.
33. Терещенко Ю. Український патріот із династії Габсбургів : Науково-документальне видання / Ю. Терещенко, Т. Осташко. – К. : Темпора, 2011. – 408 с.
34. Турченко Г. Українські січові стрільці на Запоріжжі / Г. Турченко // Воєнна історія Наддніпрянщини та Донщини. Збірник наукових праць. – К., 2011. – С. 286-289.
35. Снайдер Т. Червоний князь : монографія / Тимоті Снайдер. – К. : Грані-Т, 2011. – 296 с.
36. Прохода В. Записки непокірливого : Історія національного усвідомлення, життя і діяльности звичайного українця. – Торонто : Пробоєм, 1967. – Книга 1 : В Україні. – 434 с.
37. Михайлов Б. В бурях революции // Мелитополь: природа, археология, история / Б.Д. Михайлов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : ttp://vmelitopole.ru/istoriya/melitopol-v-gody-revolyutsii-1917-1920/avstronemetskaya-okkupatsiya.
38. Заклинський М. Українські Січові Стрільці в Східній Україні / Мирон Заклинський // Свобода. – 1951. – 30 січня.
39. Гірняк Н. Полк. Василь Вишиваний / Никифор Гірняк. – Вінніпег: Видання Д. Микитюка, 1956. – 72 с.
40. Автобіографія адміністративного старшини військового міністерства Української Народної Республіки Оникія Богуна, 1925-1927 / Публікація, примітки Андрія Жив’юка // Реабілітовані історією. Рівненська область /
редкол. тому (співгол. М. М. Драганчук, співгол. О. В. Муляренко, відп. секр. А. А. Жив’юк та ін.) ; кер. кол. упоряд. А. А. Жив’юк. – Кн. 7. – Рівне : Дятлик М., 2017. – С. 22-134.
41. Петрів В. Спомин з часів Української революції (1917-1921) / Всеволод Петрів // Весна 1918 року : у боротьбі за Запоріжжя. Спогади українських бійців / Упоряд. Ю. Щур. – К. : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – С. 89-118.
42. Гражданская война на Украине. 1918-1920. Сборник документов и материалов. – К. : Наукова думка, 1967. – Т.1. – Кн.1. : Освободительная война украинского народа против немецко-австрийских оккупантов. Разгром буржуазно-националистической Директории / под ред. И. Рыбалки. – 876 с.
43. Горак С. Славетний командир «запорожців». Полковник Петро Болбочан : таємниці життя і боротьби українського воєначальника / С. Горак // День. – 2008. – 18 квітня.
44. ДАЗО, ф. 24, оп. 7, спр. 98.
45. ДАЗО, ф. 24, оп. 7, спр. 99.
46. Повідомлення створеного Комітету громадянської безпеки про повалення влади гетьмана та організацію самоохорони в Михайлівській волості (Запоріжжя), 28 листопада 1918 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1918(II)28.pro_povalennya_vlady.
47. Гуреев В. Екатеринославский поход / В. Гуреев // 1918 год на Украине / Сост., науч. ред., предисловие и коммент. д.и.н. С. В. Волкова. – М. : ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – С.269-286.
48. Дукельский С. ЧК на Украине / С. Дукельский. – Benson : Chalidze publications ; Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1989. – 150 с. [Перепечатка с издания Государственного издательства Украины, 1923].
49. Козельський Б. Шлях зрадництва й авантур : петлюрівське повстанство / Б. Козельський. – Харків : Державне видавництво України, 1927. – 148 с.
50. Стегній П. Селянські повстання в правобережній частині УСРР у 1921-1923 рр. (на матеріалах петлюрівського руху) : дис… канд. істор. Наук : 07.00.01. / Кременчуцький державний політехнічний інститут / П. Стегній. – Кременчук, 2000. – 231 с.
51. Білинський В. З сучасного життя на Лівобережжю /В. Білинський // Свобода. – 1921. – 12 вересня.
52. Охроменко. Повстанські отамани / Охроменко // Свобода. – 1921. – 26 липня.
53. Радянин. Грюкають дверми! / Радянин // Свобода. – 1921. – 4 жовтня.
Published
2018-12-19
How to Cite
Shchur, Y. (2018). Ukrainian Revolution in Zaporizhzhia Oblast Territory (1917-1921). Zaporizhzhia Historical Review, 1(51), 64-77. https://doi.org/10.26661/swfh-2018-51-003