Christian-public union and ethnic relations in Halychyna

  • A. B. Klish
Keywords: the Jewish question, the Polish-Ukrainian relations, Halychyna, Christian social union

Abstract

The article analyzes the complex relationships between different people in Halychyna in the early 20th century, including the conflict between Ukrainian, Polish and Jewish. Displaying attitude of Christian social union on the national question during the 1911–1914. Methods of resolving international conflicts party leaders, their attitude to the Polish and Jewish issues. It was found that the position of the party was a moderate and tolerant attitude on the Poles and Jews.

References

1. Антошевський Т. До історії християнсько-суспільного руху в Галичині (80-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / Тарас Антошевський. – Львів, 1997. – 36 с.
2. Васьків Н. А. Українсько-єврейські відносини у політиці християнських суспільників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами часопису ―Руслан‖) / Васьків Н. А. // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К.: ―Видавництво ―Гілея‖, 2014. – Вип. 91 (12). – С. 40–47.
3. Кліш А. Християнсько-суспільний союз: інституалізація та діяльність / Андрій Кліш // Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Випуск 47. – К., 2015. – С. 55–62.
4. Кліш А. Часопис ―Руслан‖ як джерело до вивчення Християнсько-суспільного союзу (1911–1914 рр.) / Андрій Кліш // Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 16. У 2 ч. – Ч. 2 .– С. 176–182.
5. Монолатій І. Разом, але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західноукраїнських землях у 1867–1914 рр. Монографія / І. Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. – 736 с.
6. Мудрий М. Рукописні джерела до історії Християнсько-суспільного союзу в Галичині / Мар‘ян Мудрий // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Київ; Львів, 2004. – С. 421–440.
7. Перші загальні збори ―Християнсько-суспільного Союза‖ // Руслан. – 2 липня (19 червня) 1911. – С. 2.
8. Загальні збори Христ.-сусп. Союза (дальше) // Руслан. – 6 лютня (24 сїчня) 1914. – Ч. 27. – С. 1–2.
9. Християнсько-суспільний Союз. Довірочні збори членів ―Християнсько-суспільного союзу‖ у Львові 26 грудня 1911 р. – Львів, 1912.
10. Наше становище супроти польского кола // Руслан. – Ч. 250. – 5 листопада (23 жовтня) 1912. – С. 1–2.
11. Шестий лист до людий доброї волї // Руслан. – Ч. 279. – 16 (3) грудня 1913. – С. 1–2.
12. Християньско-суспільний союз. 5 лист. – Львів, 1914. – 62 с.
13. Дурделла Г. Ще кілька заміток про националїзм і Церкву / о. Гр. Дурделла // Руслан. – Ч. 57. – 14 (1) марця 1913. – С. 1–2.
14. Национальна нетерпимість // Руслан. – 24 (11) жовтня 1913. – С. 1 – 2.
15. Львівська національна наукова бібліотека імені В.Стефаника. Відділ рукописів. – Ф. 11. – Од. зб. 1659. – Арк. 57–60.
16. Булахтин М. А. Австрийский парламентаризм и ―краковские консерваторы‖ накануне Первой мировой войны / М. А. Булахтин // Вестн. Перм. ун-та. – 2009. – Вып. 1 (8). История. – С. 80–85.
17. Одинайцятий лист до людий доброї волі // Руслан. – Ч. 284. – 24 (11) грудня 1913. – С. 1.
18. З повиборчих мірковань // Руслан. – 29 липця 1913. – С. 1.
19. Антисемітизм в Арабії // Руслан. – 28 серпня 1913. – С. 2.
20. Лист до руского народа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zbruc.eu/node/11502
21. ЦДІАЛ України. – Ф. 408. – Оп. 1. – Спр. 319. – 62 арк.
Published
2020-12-01
How to Cite
Klish, A. B. (2020). Christian-public union and ethnic relations in Halychyna. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 111-114. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/887