Charitable assistance to deaf-mute people in Katerinoslav province and prince N.P. Urusov

  • K. M. Nedrya
Keywords: prince N.P. Urusov, Ekaterinoslav province, Alexandrovsk, care and charitable assistance, deaf-mute men

Abstract

The article tells about the organization of the charitable social assistance to deaf-mute men in Ekaterinoslav province on the example of Alexander‟s welfare department of Patronage of empress Maria for a deaf-mute men and its chairman - prince M.P. Urusov. The author explores the questions of organization and structure, methods and forms of its work. The priority is to try to determine their success and close depending on the sources of funding and private or public charitable initiatives.

References

1. Хоречко А. М. Благодійницька діяльність дворян Катеринославської губернії на початку ХХ ст. / А. М. Хоречко // Грані. – 2013. – ғ 5 (97). – С. 45–47.
2. Нестерцова С. М. Благодійність у Донбасі та її роль у суспільно-культурному житті на межі ХІХ – ХХ ст. / С.М. Нестерцова // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. – К., 2003. – Вип. 6. – С. 297–302.
3. Баздирева Е. М. Роль приватної ініціативи жіноцтва у справі суспільного виховання дітей (за матеріалами Катеринославської губернії початку ХХ ст.) / Е. М. Баздирева // Грані. – 2010. – ғ 4 (72). – С. 9–13.
4. Васильєв В. В. Посібник з історії соціальної роботи на Катеринославщині / В. В. Васильєв. – Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2007. – 100 с.
5. Шихов К. Л. Земська добродійність на Катеринославщині 1866–1913 рр. (комп‗ютерні технології обробки та аналізу джерел) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.06 ҒІсторіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни‖ / К. Л. Шихов. – Дніпропетровськ, 2003. – 16 с.
6. Антонець Н. Б. Доброчинність в історичній ретроспективі (Олександрівська школа-хутір глухонімих) / Н. Б. Антонець // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2011. - Вип. 8. - С. 8-14.
7. Шевченко В.М. Реміснича підготовка вихованців Олександрівського училища-хутора для глухонімих дітей / В.М. Шевченко // Материалы V международной научно-практическои конференции ―Педагогические чтения – 2004‖,―Актуальные проблемы теории и практики специальной психологии‖ – Херсон.:Изд-во ХГУ, 2004 – с. 107 – 108
8. Петрова К.А. Благодійництво у діяльності училища-хутору глухонімих у м. Олександрівську Катеринославської губернії на початку ХХ століття / К.А. Петрова // Історія і культура Придніпров‘я: Невідомі та маловідомі сторінки: Науковий щорічник. – Д.: Національний гірничий університет,2011. – Вип. 8. – с. 202 – 210.
9. Приднепровье: Календарь-ежегодник. на 1910 г. – Екатеринослав: Типография М.С.Копылова, 1909.– 388 с.
10. Положение о состоящем под августейшим покровительством их императорских величеств Попечительстве государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых. – Саратов: Типография губернського правления, 1909. – 110 с.
11. Ведомство учреждений императрицы Марии // Благотворительность в России. – СПб., 1907. – Т. 1.
12. ДАЗО. – Ф. 56. – Оп. 1. – Спр. 285: Краткий очерк о городском училище-хуторе глухонемых в г. Александровске Екатеринославской губ. За 1903 – 1910 гг. – 15 арк.
13. Приложения к постановлениям Екатеринославского губернского земского собрания 44-й очередной 1909 г. сессии. – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1910. – 2137 с.
14. Учреждения Александровского отдела попечительства государыни императрицы Марии Федоровны о глухонемых / сост. Н. Лаговский. – Александровск, 1910. Проект Устава училища. – 110 с.
15. Журналы Екатеринославского губернского земского собрания 48-й очередной сессии 1913 г. с приложениями – Екатеринослав: Типография губернского земства, 1914. – LXІІІ, 1847 с.
16. ЦДАКФФД СПб. – Учреждения Александровского Отдела Попечительства о глухонемых. – П. 247.
Published
2020-12-01
How to Cite
Nedrya , K. M. (2020). Charitable assistance to deaf-mute people in Katerinoslav province and prince N.P. Urusov. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 94-98. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/883