Jewish communities of the Podillya in XV – the first half of the XX century

  • V. V. Kononenko
Keywords: employment, Jewish towns, socio-economic development, demography, Ukraine, Podolliya, minority, Jews

Abstract

The article analyzes the process of the birth and development of the Jewish community of the Podillya. Chronological scope of the study is from the beginning of the XV to first half of the XX century. The main focus is on the demographic and socio-economic aspects of this national community of the region. The basic material relates to Vinnytsia and Khmelnytsky regions, which most fully represent region. The author analyzes in detail the demographic processes among Jews of the Podillya and identifies the main socio-economic characteristics of the Jewish population of the region.

References

1. Баженов Л.В. Поділля в працях дослідників і краєзнавців XIX-XX ст.: Історіографія. Бібліографія. Матеріали / Л. В. Баженов. – Кам‘янець-Подільський: Кам‘янець-Подільська міська друкарня, 1993. – 479 с.
2. Іваневич Л. Історико-географічні та історико-етнографічні межі дослідження народного вбрання українців Поділля / Л. Іваневич // Народна творчість та етнологія. – 2013. – ғ 5. – С. 88-100.
3. Енциклопедія історії України. – Т.3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: В-во ―Наукова думка‖, 2005. – 672 с.
4. Станіславський В. Національний склад населення міст і містечок Подільського воєводства в другій половині XVI – першій половині XVII ст. / Станіславський В. // Проблеми етнографії, фольклору і соціальної географії Поділля. Науковий збірник. – Кам‘янець-Подільський, 1992. – С.227-230.
5. Арад И. Катастрофа евреев на оккупированных территориях Советского Союза (1941-1945) / Арад И. – Д.: Центр ―Ткума‖; Д.: ЧП ―Лира ЛТД; М.: Центр ―Холокост‖, 2007. – 816 с.
6. Лутай М. До історії єврейських поселень в Україні і на Волині / Лутай М. // Минуле і сучасне Волині та Полісся: Олександр Цинкаловський і край: Матеріали ІХ наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції, (Луцьк, 20–23 січня 1998 р.) / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк: Надстир‘я, 1998. – С.266-269.
7. Нариси з історії та культури євреїв України. Видання друге. – К.: Дух і Літера, 2008. – 440 с.
8. 100 еврейских местечек Украины. Исторический путеводитель. Выпуск 2. Подолия. – СПб.: Издатель Александр Гершт, 2000. – 704 с.
9. 100 еврейских местечек Украины. Вып.1. Подолия: исторический путеводитель / [Авт.-сост.: Вениамин Лукин, Борис Хаймович]; Иерусалимский центр документирования наследия диаспоры, Институт исследований еврейской диаспоры при Петербургском еврейском университете. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб.: Издательство Петербургского еврейского университета, 1998. – 319 с.
10. Доценко В. Об‘єднатися, щоб вижити: єврейський громадський рух в Україні (60-ті рр. ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.): монографія / В.О.Доценко. – Вінниця: ТОВ ―Нілан-ЛТД, 2014. – 332 с.
11. Браверман-Горбач Ф. Штетл пространство и время с еврейским лицом // В.Е.К. – ғ 25. – 1998. – С.7.
12. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Издание центрального статистического комитета Министерства внутренних дел [Под ред. Н.А.Тройницкого]. ХХХІІ. Подольская губерния. – СПб: Слово, 1904. – 286 с.
13. Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897 г. Издание центрального статистического комитета Министерства внутренних дул [Под редакцией Н.А.Тройницкого]. ХVІ. Киевская губерния. – СПб: Типография им. Т.П.Мещарского, 1904. – 287 с.
14. Доценко В. Становище єврейської людності України та Кримської АРСР на початку 20-х років ХХ століття / В.О. Доценко // Культура народов Причерноморья. – 2007. – ғ122. – С. 18-22.
15. Плясовица Ю. Дети Иакова и Рахиль в Виннице / Плясовица Ю. // Подільські джерела: Шалом, Віннице! Альманах. – Вінниця: ПП ―ПРАВДА АРТ‖, 2012. – С.30-39.
16. Кушнір М. Понад шість століть спільної історії (Короткий нарис історії євреїв Поділля) / Кушнір М. // Подільські джерела: Шалом, Віннице! Альманах. – Вінниця: ПП ―ПРАВДА АРТ‖, 2012. – С. 5-23.
Published
2020-12-01
How to Cite
Kononenko , V. V. (2020). Jewish communities of the Podillya in XV – the first half of the XX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(44), 71-75. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/878