Educational activities of academician M. V. Zubets

  • M. V. Apostol
Keywords: scientific school, breed of farm animals, breeding, animal husbandry, higher education

Abstract

The main stages of the formation of the Department of Farm Animal Breeding of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine were highlighted. It is proved that the department received the status of the leading branch educational centre on animal husbandry due to the active professional activities of its heads, talented scientists N. A. Kravchenko, D. T. Vynnychuk, N. N. Mayborody, A. G. Timchenko, M. V. Zubets. The contribution of academician NAAS M. V. Zubets in the optimization of the educational process, forming of comprehensive research on the selection and breeding of farm animals at the Department was generalized.

References

1. Діденко В. В. Нарис історії Національного аграрного університету (до сторіччя заснування) / В. В. Діденко. – К. : Аграрна наука, 1998. – 175 с.
2. Рубан Ю. Д. История зооинженерной науки и современность / Ю. Д. Рубан. – К. : Аграрна наука, 2001. – 184 с.
3. Становлення і розвиток аграрної освіти та науки в Україні (з найдавніших часів до сьогодення) / Д. О. Мельничук, М. В. Зубець, Л. Ю. Беренштейн та ін. – К. : НАУ, 2005. – 224 с.
4. Бородай І. С. Природа становлення та розвиток вітчизняної вищої зоотехнічної освіти / І. С. Бородай // Гілея : наук. вісник. – К., 2011. – Вип. 56 (№ 1). – С. 100–104.
5. Державний архів м. Києва (ДАК), Ф. Р-1331, Оп. 3, Спр. 660, 19 арк.
6. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України, Ф. 4861, Оп. 1, Т. 1, Спр. 1, 318 арк.
7. ДАК, Ф. Р-1331, Оп. 3, Спр. 659, 54 арк.
8. ДАК, Ф. Р-1331, Оп. 3, Спр. 1054, 78 арк.
9. ДАК, Ф. Р-1331. Оп. 3, Спр. 3021, 7 арк.
10. Сірацький Й. З. Вінничук Дмитро Тимофійович / Й. З. Сірацький, І. В. Гончаренко // Вчені-селекціонери у тваринництві / УААН; наук. ред. М. В. Зубець, В. П. Буркат. – К. : Аграрна наука, 1997. – С. 32–34.
11. Гузєв І. В. Майборода Микола Миколайович / І. В. Гузєв, М. З. Швиденко, О. І. Костенко // Історія Інституту розведення і генетики тварин у подіях, фактах, біографіях учених / М. І. Бащенко, Ю. М. Бойко, І. С. Бородай; НААН, ІРГТ; наук. ред. К. В. Копилова. – Бориспіль: Люксар, 2012. – С. 217–219.
12. Литвиненко Т. В. Тимченко Олександр Григорович // Вчені-селекціонери у тваринництві / УААН; наук. ред. М. В. Зубець, В. П. Буркат. – К. : Аграрна наука, 1997. – С. 218–219. – (―Українські вчені-аграрії ХХ ст.‖; кн. 1).
13. Гладій М. В. Академік М. В. Зубець – талановитий учений, організатор, політичний і громадський діяч / М. В. Гладій // Розведення і генетика тварин: міжвід. тем. наук. зб. / НААН, ІРГТ. – Вип. 49. – К., 2015. – С. 6–13.
14. Єфіменко М. Я. Зубець Михайло Васильович / М. Я. Єфіменко // Вчені-селекціонери у тваринництві / УААН; наук. ред. М. В. Зубець, В. П. Буркат. – К. : Аграрна наука, 1997. – С. 59–62. – (―Українські вчені-аграрії ХХ ст.‖; кн. 1).
Published
2020-12-01
How to Cite
Apostol , M. V. (2020). Educational activities of academician M. V. Zubets. Zaporizhzhia Historical Review, 2(45), 265-267. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/866