Some aspects of creation and activity of the Poltava Air and Space Museum

  • I. O. Pistiolenko
Keywords: exposition, popularization, research, Poltava Air and Space Museum

Abstract

The article highlights the pages of history of creation of the Poltava Air and Space Museum, analyzes the basic directions of historical-scientific researches and popularization of data during the difference periods. Attention is focused on some peculiarities of construction of expositions and other aspects of activity of this museum institution.

References

1. Гаврилюк С. В. Історичне пам‘яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ - початок ХХ ст.) / С. В. Гаврилюк. – Луцьк : РВВ ―Вежа‖, 2008. – 536 с.
2. Гріффен Л. О., Константинов В. О. Український технічний музей / Л. О. Гріффен, В. О. Константинов. – Ніжин : Вид-во ―Аспект-Поліграф‖, 2008. – 172 с.
3. Гріффен Л. О. Музей як соціокультурний феномен / Л. О. Гріффен // Ніжинська старовина: Збірник регіональної історії та пам‘яткознавства. Вип. 16 (19). – К. : Центр пам‘яткознавства НАНУ і УТОПІК, 2013. – С. 5-11.
4. Микульчик Р. Словник-довідник термінології музейництва / Р. Микульчик, П. Слободян, Є. Діденко, Т. Рак. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 128 с.
5. Поршнев В. П. Мусей в культурном наследии античности / В. П. Поршнев. – М. : Новый Акрополь, 2012. – 336 с.
6. Крейн А. З. Рождение музея / А. З. Крейн. – М.: Сов. Россия, 1969. – С. 18-19.
7. Пістоленко І. О. Полтавський музей авіації і космонавтики: експозиція в ―інтер‘єрі‖ та ―екстер‘єрі‖ Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 8-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (смт. Ворзель Київської області, 26-28 травня 2011 р.). – К., 2011. – С. 117-120.
8. Пістоленко І. О. Полтавський музей авіації та космонавтики: Путівник. – Полтава: Скайтек, 2009. – 89 с.
9. Пістоленко І. О. До питання про формування архівного фонду, музейної колекції та створення експозиції, присвячених Ю. В. Кондратюку, в Полтавському музеї авіації і космонавтики // І. О. Пістоленко // Питання історії науки і техніки. – 2015. – № 4. – С. 62-66.
10. Кальний Д. П., Пістоленко І. О. Меморіальні місця і пам‘ятники Полтави. Авіація. Космонавтика //Д. П. Кальний, І. О. Пістоленко. – Полтава : Видавництво Полтавського музею авіації та космонавтики, Поліграфічний центр ―Скайтек‖, 2006. – 32 с.
11. Полтавщина: Енциклопедичний довідник / За ред. А. В. Кудрицького – К. : Вид-во ―Українська енциклопедія імені М. П. Бажана‖, 1992. – С.794-795.
12. Пістоленко І. О. Полтавщина в аерокосмічній історії: Монографія / І. О. Пістоленко. – Полтава : Оріяна, 2009. – 250 с.
Published
2020-12-01
How to Cite
Pistiolenko , I. O. (2020). Some aspects of creation and activity of the Poltava Air and Space Museum. Zaporizhzhia Historical Review, 2(45), 253-255. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/862