“You are my only lonely one left…”: the gender epistolary intercourse by O. Levytska and D. Basarab in the period of Great War

  • O. N. Bezhuk
Keywords: egoism, empathy, personal relationships, civilian labour, refugees, emancipation, gender stereotypes, correspondence, Great War

Abstract

The main idea of the article is to investigate the epistolary heritage by a well-known Ukrainian civic activist O. Levytska and her fiancé D. Basarab in the period of the Great War. The experience of the World War I showed that having postponed the gender conflict caused by the feminist movement at the beginning of the 20th century, the opposition had been deepened as a result of formerly unknown phenomenon of conscientious struggle of men and women for new forms of life. The research of gender experience of participation in military operations displayed ambiguousness of war perception by different age groups, witnessed deep traumatism of battlefield and administrative area events for both gender identities, and corrected stereotype images of men as born fearless fighters, and women as the softer sex.

References

1. Залізняк О. Моменти з життя О. Басараб / О. Залізняк // Жіночий світ. – 1951. – Ч. 1-2. – С. 3-4.
2. Храплива Л. Ольга Басарабова / Л. Храплива // Жіночий світ. – 1965. – Ч. 2. – С. 3-5.
3. Чопик Г. Українська розвідниця Ольга Басараб / Г. Чопик. – Львів: Галицька видавнича спілка, 2005. – 32 с.
4. Літопис нескореної України. Кн. 5 : Ольга Басараб та її доба : документи, матеріали, спогади, біографічні нариси / Я. С. Лялька; В.о. Наук.-дослід. центр історії нац.-визвол. змагань України; Переднє слово Ярослав Дашкевич.– Львів : Галицька видавнича спілка, 2007.– 1250 с.
5. С.С. З життя цілої людини (Спомини про Ольгу Басараб) / С.Савицька //. Нова хата.– 1929. – Ч.3 –С.3.
6. Центральний Державний Історичний Архів у Львові( ЦДІАУЛ). – Ф. 866. – Оп. 1. – Спр. 5. – Листи та поштівки до Басараба Д. (1913-1915 рр.). – 93 арк.; також – Спр. 6. – Листи Басараба Д. (1914-1915 рр.). – 188 арк.
7. Мілена Рудницька: статті, листи, документи / авт.-упоряд.: М.Дядюк. відп.ред. М.Богачевська-Хом‘як. – Львів :Б.в., 1998. –843с.
8. ЦДІАУЛ. – Ф. 866. – Оп. 1. – Спр. 5. – Листи та поштівки до Басараба Д. (1913-1915 рр.). – 93 арк.
9. Дядюк М. Ольга Басараб-Левицька: жінка-шпигун? /М.Дядюк// Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині: між гендерною ідентичністю та національною заангажованістю. Мононграфія. – Львів: Астролябія, 2011. – 368с.
10. Болтин Е. Вебер Ю. Галицийская битва / Е. Болтин Ю.Вебер // Очерки мировой войни 1914-1918гг.– М., 1940. – 147с.
11. ЦДІАУЛ. – Ф. 866. – Оп. 1– Спр. 6. – Листи Басараба Д. (1914-1915 рр.). – 188 арк.
12. П.Ч. Ціль і завданнє молоді // Відгуки. – 1913. –Ч.1.–С.9.
13. Крисаченко В.С. Суспільний статус жінки як критерій цивілізованості / Українська політична нація: генеза, стан, перспективи [Текст] : монографія / за ред. В. С. Крисаченко ; В. С. Крисаченко, М. Т. Степико, О. С. Власюк та ін. – К. : НІСД, 2003. – 631 с.
14. Сарбей Г.В. Україна крізь віки. Національне відродження України./ Сарбей Г.// –К.: Вид.дім ―Альтернатива‖, 1999, Т.9, – 336с.
15. Жванко Л. Біженство Першої світової війни в Україні. Документи і матеріали (1914-1918)рр. Монографія. –Х: ХНАМГ, 2010, –360с.
16. Зборовська Н. На карнавалі мертвих поцілунків: Феміністичні роздуми / Н.Зборовська; післямова М.Ільницька. – Л.: Літопис, 1999,– 336с.
17. Бежук О. Благодійна діяльність Українського жіночого комітету допомоги раненим українським жовнірам у місті Відні 1914-1918рр. / О. Бежук // Науковий вісник ЛНУВМ та біотехнологій ім. С. З. Гжицького. – № 2 (37). – Ч. 5. – Львів, 2008. – Том. 10. – С. 130-135.
18. Залізняк О. Суспільно-громадська праця Ольги Басараб / О. Залізняк // Українка у світі: бюлетень світової федерації українських жіночих організацій. – 1964. – Ч. 1 (3). – березень. – С. 3.
19. Бежук О. Матеріали Ольги Басараб: ще раз про розвідувальну діяльність УВО / О. Бежук // Держава та армія. Вісник Національного університету ―Львівська політехніка‖ / [Відп. ред. Л. Дещинський]. – Львів, 2007. – Вип. № 584. – С. 129-134.
Published
2020-09-04
How to Cite
Bezhuk , O. N. (2020). “You are my only lonely one left…”: the gender epistolary intercourse by O. Levytska and D. Basarab in the period of Great War. Zaporizhzhia Historical Review, 2(45), 23-27. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/812
Section
Джерелознавство. Історіографія. Етнологія