Shevchenko Studies Studios of Vladimir Miyakovskiy

  • E. N. Sydorova
Keywords: yearbook “Shevchenko”, the Institute of Shevchenko Studies of Ukrainian Free Academy of Sciences, House-museum of T. Shevchenko, Shevchenko studies, T. Shevchenko, V. Miyakovsksy

Abstract

This article places greater focus on the role of the character of Taras Shevchenko, his artistic legacy in researches of Vladimir Miyakovskiy. We have analyzed main works of V. Miyakovskiy about the life and work of Kobzar, outlined principal directions and plots of Shevchenko studies researches of the scientist. We have characterized activities of V. Miyakovskiy in creation of home-museum of Taras Shevchenko, foundation and deployment of the Institute of Shevchenko Studies of Ukrainian Free Academy of Sciences, the organization conferences on Shevchenko, publishing yearbooks “Shevchenko” in 1953-1964. We have investigated social and journalistic activities of V. Miyakovskiy on the promotion and preservation of artistic legacy of Taras Shevchenko.

References

1. Білокінь С. Володимир Міяковський 1888–1972 / С. І. Білокінь // Вісті Української вільної академії наук. - Нью-Йорк, 2000. – № 2. – С. 201–267;
2. Палієнко М. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій) / Марина Палієнко. – К.: Темпора, 2008. - 688 с.
3. Яблонська О. Шевченкознавчі дослідження Володимира Міяковського / О. Яблонська // Шевченкознавчі студії. - 2011. - Вип. 13. - С. 162 - 173.
4. Залеська-Онишкевич Л. Володимир Міяковський (1888–1972) / Л. Залеська-Онишкевич // 125 років Київської української академічної традиції 1861–1986 : збірник / ред. М. Антонович. – Нью-Йорк : УВАН, 1993. – С. 517–539.
5. Архімович О. Підсумки діяльності Української Вільної Академії Наук в 1967/8 академічному році / О. Архімович. – НьюЙорк, 1969. – 10 с.
6. Лавріненко Ю. УВАН у Шевченківські роковини 1961–1964 років / Ю. Лавріненко // Українська Вільна Академія Наук. Ювілейне видання. – Нью-Йорк, 1967. – С. 28–30.
7. Ізарський О. Володимир Міяковський: зустрічі й листи / Олекса Ізарський // Сучасність. – 1972. – № 6 (138). – С. 46–56.
8. Міяковська-Радиш О. Оглядаючись у минуле / О. Міяковська-Радиш // Сучасність. – 1995. – № 4 – С. 162–168.
9. Супронюк О. Еміграційне шевченкознавство ХХ ст. (за матеріалами відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Бібліотечний вісник / О. Супронюк. - 2014. - № 4 - С. 35-42.
10. Федорук О. Шевченкознавство в Українській Вільній Академії Наук у США в 1950-х роках (До 60-річчя створення Академії) [Електронний ресурс] / Олесь Федорук // Вісник НТШ / Світова рада Наукових товариств імені Шевченка. – Львів, 2011. – № 45. – С. 21–24;
11. Федорук О. Міяковський Володимир Варлаамович / Олесь Федорук // Шевченківська енциклопедія в 6 томах. - К., 2013. - Т. 4. - С. 265-269.
12. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі - ЦДАВО України), ф. 3966, оп. 1, спр. 1. – 47 арк.
13. Порський В. [Міяковський В.] Шевченківські роковини 1914 р. / В. Міяковський // Пам‘яті Тараса Шевченка. – К., 1920. – С. 7–8.
14. Міяковський В. 3 історії української книжки, II. Видавничі пляни Кирило-методіївського товариства / В. Міяковський // Книгар. - 1919. - № 28. - стлб. 1895-1902
15. Міяковський В. 3 нових матеріялів до історії Кирило-методіївського братства. 1. Записка В. Білозерського про сільські школи; II. Записка М. Костомарова про панславізм; ІІІ. Уривок з оповідання Костомарова ―Панич Наталич‖ / В. Міяковський // Україна. - 1924. - № 1-2. - С. 121-134.
16. Міяковський В. Люди сорокових років (Кирило-мефодіївці в їх листуванні) / В. Міяковський // За сто літ. - 1928. - № 2. - С. 33-98.
17. Порський Вол. [Міяковський В.] Сторіччя Кирило-методіївського братства 1846-1847 / В. Міяковський // Календар на 1946 рік. - Аугсбург, 1946. - С. 65-70.
18. В.П. [Міяковський В.] Закордонні емісари Кирило-методіївського братства В. Міяковський // Наше життя. - 1947. - № 19. - С.3-4.
19. Міяковський В. Шевченко і Костомаров / В. Міяковський // Шевченко - 1958 - № 7 - С. 16-30.
20. Міяковський В. Книга про Кирило-методіївське братство П. Зайончковського / В. Міяковський // Сучасність. - Мюнхен, 1963 - № 3. - С. 85-96
21. Mijakovs‘kyj V. Taras Sevcenko 1814-1861. A Symposium / Edited by V. Mijakovs‘kyj and G. Shevelov. - ‗S-Gravenhage (Mouton & Co.), 1962 - 304 p.
22. ЦДАВО України, ф. 3966, оп. 1, сп. 16. – 72 арк.
23. Шевченківський збірник // Свобода. – 1924. – 5 травня. – С. 1.
24. Інститут Тараса Шевченка // Свобода. – 1926. – 7 квітня. – С. 1.
25. ЦДАВО України, ф. 3966, оп. 1, сп. 31. – 162 арк.
26. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, 1926–2001: сторінки історії, 75 / [відп. ред. та упоряд. О. В. Мишанич]. – К.: Наукова думка, 2003. – 589 с.
27. Центральний державний архів громадських об‘єднань України (далі - ЦДАГО України), ф. 269, оп. 2, спр. 106. – 84 арк.
28. ЦДАГО України, ф. 263, оп. 1, спр. 60096 ФП/коробка 1552. - 91 арк.
29. Шаповал А. І. Дмитро Антонович: життя та діяльність: монографія / А. І. Шаповал. – ПрАТ ―Миронівська друкарня‖, 2012. – 348 с.
30. Антонюк Н. В. Українське культурне життя в ―Генеральній Губернії‖ (1939–1944 рр.): за матеріалами періодичної преси / Н. В. Антонюк. – Львів, 1997. – 232 с.
31. Міяковський В. Один з дослідників Шевченка (О. М. Сімсен-Сичевський 1880-1942) / В. Міяковський // Наші дні. - 1944. - № 2. - С. 12.
32. Міяковський В. Київ за шевченківської доби (Панорама Ґроте) / В. Міяковський // Наші дні. - 1944. - № 3. - С. 3.
33. Гудовський А. Осяги і недосягнення / А. Гудовський // Свобода. Український щоденник - Нью-Йорк, 11 лютого 1964. - №28. - С. 3.
34. Сидорова О. Внесок В. Міяковського у формування і функціонування Музею-архіву УВАН у США / О. Сидорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - Київ, 2015. - № 1 (124). - С. 41 - 45.
Published
2020-09-04
How to Cite
Sydorova , E. N. (2020). Shevchenko Studies Studios of Vladimir Miyakovskiy. Zaporizhzhia Historical Review, 2(45), 15-19. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/810
Section
Джерелознавство. Історіографія. Етнологія