Valentyn Moroz„s “Report from the Beria reserve” as a challenge against the Soviet totalitarian system

  • B. V. Paska
Keywords: Vyacheslav Chornovil, Soviet totalitarian regime, Ukrainian dissident movement, samizdat, “Report from the Beria Reserve”, Valentyn Moroz

Abstract

The article analyzes the work by V. Moroz “Report from the Beria reserve” in the context of the Ukrainian national liberation movement and development of Ukrainian samizdat. The author deals with the conditions and the process of writing a work in conditions of detention of the author in Mordovia camps of strict regime. The prevalence of “Report from the Beria reserve” among Ukrainian dissidents and its impact on the politicization of the anti-Soviet resistance are investigated. The content of the work of Moroz and his basic ideas compared to other Ukrainian samizdat writings are researched. The attention is focused on the attempt to organize new repression by the Soviet regime against V. Moroz for writing “Report from the Beria reserve”.

References

1. Касьянов Г. Незгодні: українська інтелігенція в русі опору 1960-80-х років / Г.Касьянов. – К.:Либідь, 1995. – 224 с.
2. Русначенко А. Національно-визвольний рух в Україні: середина 1950-х – початок 1990-х років / А. Русначенко. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1998. – 720 с.
3. Баран В. Україна: новітня історія (1945-1991 рр.) / В. Баран. – Львів: Інститут українознавства ім. І. Крип‟якевича НАН України, 2003. – 670 с.
4. Стасюк І. Погром українського самвидаву початку 1970-х рр.: передумови і наслідки / І. Стасюк. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/21513/1/33-179-185.pdf.
5. Обертас О. Український самвидав: літературна критика та публіцистика (1960-і – початок 1970-х років) / О. Обертас. – К.: Смолоскип, 2010. – 300 с.
6. Полянський О. Валентин Мороз: постать на тлі епохи / О. Полянський // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ldufk.edu.ua/files/photoGallery/2016/Zahalni/Moroz/na%20tli%20epochy.pdf
7. Лис С. Слово поза цензурою. Самвидав як феномен культури і суспільно-політичної думки 1960-х – 1980-х років (Західна Україна) / С. Лис. – Луцьк: Твердиня, 2008. – 76 с.
8. Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.) / О. Бажан, Ю. Данилюк. – К.: Рідний край, 2000. – 616 с.
9. Гель І. Виклик системі: український визвольний рух другої половини ХХ століття / Ред. та упор. І. Єзерська; Центр досліджень визвольного руху. – Львів: Часопис, 2013. – 392 с.
10. Архів управління Служби безпеки України (далі – Архів УСБУ) у Івано-Франківській області. – Спр. 57049-ФП. – Т. 1, арк. 1-350.
11. Архів УСБУ у Івано-Франківській області. – Спр. 57049-ФП. – Т. 2, арк. 1-358.
12. Архів УСБУ у Івано-Франківській області. – Спр. 57049-ФП. – Т. 3, арк. 1-426.
13. Мороз Р. Проти вітру. Спогади дружини українського політв‟язня / Р. Мороз. – Львів: Свічадо, 2005. – 216 с.
14. Кіпіані В., Овсієнко В. Інтерв‟ю Геля Івана Андрійовича. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.khpg.org/index.php?id= 1348418185.
15. Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. – Т. 3 / Упор. В. Чорновіл. – К.: Смолоскип, 2006. – 976 с.
16. Рух опору в Україні: 1960-1990. Енциклопедичний довідник / Передм. Осипа Зінкевича, Олеся Обертаса. – К.: Смолоскип, 2010. – 804 с.
17. Мороз В. Тверді мелодії / В. Мороз. – Клівленд: Анабазис, 1980. – 202 с.
18. Політичні протести й інакодумство в Україні (1960-1990): Документи і матеріали / Упор. В. М. Даниленко. – К.: Смолоскип, 2013. – 736 с.
19. Бажан О. “Самвидав” як засіб поширення об‟єктивної інформації про Україну в 60-80-х роках / О. Бажан. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://memorial.kiev.ua/zhurnal/pdf/01-02_1998/357.pdf.
20. Гук В. Шлях до волі / В. Гук. – Івано-Франківськ: ВГЦ “Просвіта”, 2012. – 628 с.
21. Русначенко А. Рухи опору режимові в Україні та в Росії у 1950-1980-х роках / А. Русначенко // Мандрівець. – 2010. – № 2. – С. 30-37.
22. Мороз В. Есеї, листи й документи / В. Мороз. – Мюнхен: Сучасність, 1975. – 286 с.
23. Чорновіл В. Твори: У 10-ти т. – Т. 2. “Правосуддя чи рецидиви терору?”. “Лихо з розуму”. Матеріали та документи 1966-1969 рр. / Упор. Валентина Чорновіл. – К.: Смолоскип, 2003. – 906 с.
Published
2020-09-04
How to Cite
Paska , B. V. (2020). Valentyn Moroz„s “Report from the Beria reserve” as a challenge against the Soviet totalitarian system. Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 300-307. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/803