Educational trade unions in higher education in the USSR (1920s)

  • V. V. Protsenko
Keywords: the Ukrainian Soviet Socialist Republic, ideologizing, Sovietization, scientists, intellectuals, universities, educational trade unions

Abstract

The article reveals the activity of the educational unions in higher education in the USSR in the 1920s. Showing the formation of union sections in higher education, defined their spheres of influence. The author analyzes statistical data showing changes in the quantitative part of the educational unions, and describes their impact on key activities outlined in the period. The research emphasis on the following areas: provision of social and material needs, active participation in teaching and educational process and cultural work, active in social and political life of the USSR and social work in the 1920s.

References

1. Виговський М.Ю. Номенклатура системи освіти в УСРР 1920-1930 х років: соціальне походження, персональний склад та функції / М.Ю. Виговський. – К.: Генеза, 2005. – 306 с.
2. Кузьменко М.М. Науково-педагогічна інтелігенція в УСРР 20-30-х років: соціально-професійний статус та освітньокультурний рівень / М.М.Кузьменко. – Донецьк, 2004. – 455 с.
3. Марочко В. Репресовані педагоги України: жертви політичного терору (1929–1941) / В. Марочко, Г. Хіллінг. – К.: Наук. світ, 2003. – 302 с.
4. Ткачова Л.І. Інтелегенція Радянської України в період побудови основ соціалізму / Л.І. Ткачова. – К.: Наукова думка, 1985. – 191 с.
5. Двірна К. Досвід діяльності місцевкому профспілки РОБОС Київського Інституту народної освіти (1925-1925 рр.) / К. Двірна// Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – К., 2009. – №2(49).
6. Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з‟їздів, конференцій і пленумів ЦК. – К., 1976. – Т. 1. – 905 с.
7. Ясницький Г. І. Розвиток народної освіти на Україні (1921-1932) / Г. І. Ясницький. – К. : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – 256 с.
8. Профспілки України в цифрах: Статистичний збірник 1921–1925 рр. – Х., 1926.
9. Профсоюзы СССР 1905-1963 гг.: Сб. документов и материалов / Под общ. ред. Т.В. Багаевой. – М., 1963. – Т. 2.
10. Профспілка КПІ: перші сторінки столітньої історії [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://kpi.ua/historystudprofkom#sthash.WDQbkeg4.dpu
11. Бондарчук П.М. Політика українізації і профспілки УСРР (1920-і рр.) / П. М. Бондарчук. – К., 2002. – 162 c.
12. Звіт Київської окружної Ради професійних спілок (лютий 1926-травень 1927 рр.) ІІ З‟їзду профспілкового органу Київського профспілкового органу. – К., 1927.
13. Політичний напрям діяльності профспілки РОБОС в період “великого перелому” за сторінками архівних документів / К. П. Двірна // Література та культура Полісся : Збірник наукових праць. – Вип. 76 : Серія: Історичні науки. – № 2.
14. Кліцаков І.О. Педагогічні кадри України (1917–1937 рр.) / І.О. Кліцаков. – Донецьк: Юго-Восток, 1997. – 310 с.
15. Майборода В. К. Особливості розвитку системи вищої педагогічної освіти в УРСР 1917–1941 рр. / Майборода В. К. // Український історичний журнал. – 1990. – № 11.
16. Очерки истории профессиональных союзов Украинской ССР. – К., Политиздат Украины, 1983.
17. КПРС в резолюціях і рішеннях з‟їздів, конференцій і пленумів ЦК. – Ч.2. – Вид. 7
Published
2020-09-04
How to Cite
Protsenko , V. V. (2020). Educational trade unions in higher education in the USSR (1920s). Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 247-252. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/790