The Soviet Kharkiv address urbanonyms clasifiaction

  • M. Y. Takhtaulova
Keywords: Kharkiv, toponymic policy, ideology, source of nomination, place-name, urbanonim

Abstract

The article is devoted to the urbanonims of soviet Kharkiv. The urbanonims have been classified by the nomination sources. The place-names array has been divided into semantic groups: imperial names, soviet ideological markers, “Great Patriotic War” markers, anthroponyms, group of professional names, oikonymic group, agglomeration group, positive and neutral names. The trends of the Kharkiv toponymic area formation and reconstruction have been identified. The connections of soviet ideological policy changes and toponymic area transformation have been shows. Propaganda of proletarian internationalism, industrialization, scientific and technological progress, Joseph Stalin personality cult establishment and debunking, establishment of “Great October Socialist Revolution” and “Great Patriotic War” cults have been influenced on the Kharkiv toponymic area transformations.

References

1. Кравченко В. В.Столиця для України // Україна, Імперія, Росія. Вибрані статті з модерної історії та історіографії / В.В. Кравченко. – К., 2011. – 358 с.
2. Кравченко В. В. Харьков / Харків: столица Пограничья / В. В. Кравченко. – Вильнюс, 2010. – 358 c.
3. Весь Харьков на 1925 год. – Х.: Коммунист, 1925. – 291 с.
4. Список улиц города Харькова в алфавитном порядке с указанием с указанием номеров районного узла и доставочного отделения. – Х. :[Б. и.], 1936. – 44 с.
5. Список улиц, переулков и площадей гор. Харькова (по новым и старым названиям) в алфавитном порядке / [cocт. П. М. Иванов]. – Х. : Издание Харьковского главного почтамта, 1938. – 220 с.
6. Список вулиць міста Харкова / [упоряд. виконком Харківської міськради депутатів трудящих]. – Х. : Харківська книжковогазетне видавництво, 1954. – 198 с.
7. Список улиц, переулков, проездов, въездов и площадей города Харькова по состоянию на 1 октября 1959. – Х. : Почтамт, 1959. – 641 с.
8. Почтово-телеграфный справочник Харькова. – Х. : Прапор, 1973. – 390 с.
9. Почтово-телеграфный справочник Харькова. – Х. : Типография № 16, 1989. – 224 с.
10. Малес Л. Символічні зміни в просторі міста в соціокультурних контекстах ХХ століття / Л. Малес // Грані. – 2014. – № 9. – С. 117-122.
11. Суперанская А. В. Что такое топонимика? / А. В. Суперанская. – М. : Наука, 1985. – 182 с.
12. Держархів Харківської обл., ф. Р-408, оп. 10, спр. 782, 149 арк.
13. Симоненко І. Шляхи деконструкції міфу Великої Вітчизняної війни в історичній пам‟яті українського народу / І. Симоненко [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу:// http://old.niss.gov.ua/monitor/mart2009/4.htm
14. Склокіна І. Є. Пам‟ять про Другу світову війну та нацистську окупацію України в повсякденних практиках радянського суспільства (1953–1985) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія “Історія”. – Харків, 2011. – Вип. 44. – С. 199-219.
15. Архівний відділ Харківської міської ради, ф. 1, оп. 9, спр. 39, 476 арк.
16. Мосієнко О. В. Символічний простір Бердичева / О. В. Мосієнко // Intermarum. – 2014. – № 1. – С. 31-40.
17. Данильчук Д. В. Назви вулиць Києва, вмотивовані лексикою виробничо-технічної сфери, в топонімічній системі міста / Д.В. Данильчук // Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 26. – 2011. – С. 84-94.
Published
2020-09-04
How to Cite
Takhtaulova , M. Y. (2020). The Soviet Kharkiv address urbanonyms clasifiaction. Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 237-241. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/788