Communist movement of Ukrainians in Canada in the interwar period

  • O. I. Dzyra
Keywords: the Ukrainian labor-farmer temple association, public organizations, communist movement

Abstract

The information about the history of the Ukrainian communist movement in Canada between the two world wars has been collected in the article. It is determined the basic goals of the communist organizations of the Diaspora and the means of their embodiment. It is characterized the directions of activity of public organizations of procommunist direction in the political, educational and cultural spheres. It is shown the links of these societies with the Communist party of Canada and the Soviet Union, and it is also enlightened their relationship with other public organizations in the Ukrainian Diaspora of Canada.

References

1. Кравчук П. І. Українці в Канаді: статті, нариси, памфлети / П. І. Кравчук. – Київ: Дніпро, 1981. – 232 с.
2. Кравчук П. І. На канадській землі / П. І. Кравчук. – Львів: Книжково-журнальне видавництво, 1963. – С. 131 – 395 с.
3. Кравчук П. І. Українці в історії Вінніпега / П. І. Кравчук. – Торонто: Кобзар, 1974. – 169 с.
4. Кравчук П. Наша сцена / П. Кравчук. – Торонто: Кобзар, 1981. – 492 с.
5. Волинець М. 15 років ТУРФДім 1918–1933 / М. Волинець. – Вінніпег: накладом Робітничо-фармерського видавничого товариства, 1933. – 190 с.
6. 6. Марунчак М. Г. Історія українців Канади: у 2-х т. / М. Г. Марунчак. – Вінніпег: накладом Української вільної академії наук в Канаді, 1991. – Т. 2. – 512 c.
7. 7. Марунчак М. Г. Студії до історії українців Канади: у 5 т. / М. Г. Марунчак. – Вінніпег: Українська вільна академія наук, 1973–1980. – Т. 5: Розвідки та документи міжвоєнної доби. – 299 с.
8. Марунчак М. Г. Нація в боротьбі за своє існування: 1932 і 1933 в Україні і діяспорі / М. Г. Марунчак. – Вінніпег: накладом Української вільної академії наук в Канаді, 1985. – 143 с.
9. Ковальчук О. Солідарність українців Канади та їхніх нащадків з Україною / О. Ковальчук // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади/ ред. О. Макар та Р. Білаш. Міжнародна конференція «Еміграція населення західноукраїнських земель до Північної Америки на рубежі ХІХ–ХХ ст. ЇЇ роль в освоєнні канадського заходу». До 100-річчя української еміграції. – Чернівці, 1990; Едмонтон: Канадський центр української культури та етнографії, Альбертський університет; Відділ охорони історичних пам‟яток, Міністерство громадського розвитку Альберти, 2002. – С. 96–98.
10. Трощинський В. П. Українці в світі / В. П. Трощинський, А. А. Шевченко / Україна крізь віки. – Київ: видавничий дім «Альтернативи», 1999. – Т. 15. – 352 с.
11. Кобзей Т. На тернистих та хрещатих дорогах: спомини з півсторіччя в Канаді / Т. Кобзей. – Скрентон: видані коштом автора, 1972. – Т. 1. – 144 с.
12. Заборона на українські видавництва знесена // Українські робітничі вісті. – Вінніпег, 1919. – 5 квітня. – Ч. 3. – С. 1.
13. Yuzyk P. Ukrainians in Manitoba: a social history / P. Yuzyk. – Toronto: University of Toronto press; London: Geoffrey Cumberlege, Oxford university press, 1953. – 232 p.
14. Боровик М. Українсько-канадська преса та її значення для української меншини в Канаді/ М. Боровик. – Мюнхен: Український вільний університет, 1977. – 341 с.
15. Договір між РСФР і УСРР // Українські робітничі вісті. – Вінніпег, 1921. – 19 люте. – Ч. 15. – С. 3
16. Шарик М. З віддалі 50 літ. Боротьба за наше обличчя і волю українського народу / М. Шарик. – Торонто: накладом українського видавництва «Пробоєм», 1969. – Кн. 1. – 432 с.
17. Волинець М. Жовтоблакитна доларохапна перезва: як лідери українських жовтоблакитних організацій в Канаді «рятували» старий край і «допомагали сиротам». – Вінніпег: накладом Робітничо-фармерського видавничого товариства, 1932. – 190 с.
18. Українські канадці в історичних зв‟язках із землею батьків: до 100-річчя прибуття перших українських поселенців до Канади: збірник / авт. кол.: А. М. Шлепаков та ін. – Київ: Дніпро, 1990. – 231 с.
19. Симоненко Р. Документи про поїздку митрополита А. Шептицького до української діаспори (1921–1923 рр.) / Р. Симоненко // Українська діаспора. – Київ – Чикаго: ІНТЕЛ, 1993. – Ч. 4. – С. 44–59.
20. На землях Західної України лютує фашистський терор // Українські робітничі вісті. – Вінніпег, 1930. – 11 жовтня. – Ч. 121. – С. 1.
21. Шарик М. Важкими шляхами Канади. Боротьба за наше обличчя і волю українського народу. Спомини «З віддалі 50 літ» / М. Шарик. – Торонто: накладом українського видавництва «Пробоєм», 1971. – Кн. 2. – 520 с.
22. Терлиця М. Правнуки погані: українські націоналісти в Канаді / М. Терлиця. – Київ: Радянський письменник, 1960. – 306 с.
Published
2020-09-04
How to Cite
Dzyra , O. I. (2020). Communist movement of Ukrainians in Canada in the interwar period. Zaporizhzhia Historical Review, 1(45), 231-236. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/787